Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasiearbete och laborationsrapport

Kort om gymnasiearbetet
Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för högskolestudier inom i första hand det naturvetenskapliga, matematiska eller tekniska området.
På NA-programmet ska arbetet redovisas i en skriftlig rapport med en kort sammanfattning på engelska. På TE-programmet ska det redovisas antingen i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt med relevanta verktyg och medier utifrån arbetets innehåll kompletterat med en kortare skriftlig redogörelse. 
Vid opponeringen presenterar och diskuterar du ditt arbete samt ger respons på andras gymnasiearbeten.

Rapportskrivningen
Formatmallar hittar du i länklistan nedan.

  • Går du NA-programmet använder du Formatmall NA
  • Går du TE-programmet avgör du tillsammans med din handledare
    vilken av formatmallarna A eller B som är lämplig.

Rådgör med din handledare vilket referenssystem som ska användas. I länklistan nedan hittar du guider till de vanligaste. Om du har frågor om formalian vid rapportskrivningen kontakta skolbibliotekarien.

Formatmallar GA
Går du NA-programmet använder du formatmall NA.
Går du TE-programmet avgör du tillsammans med din handledare
vilken av mallarna A eller B som är lämplig.

>> Formatmall NA (Google Doc)

>> Formatmall A (Google Doc)

>> Formatmall B (Google Doc)

Öppna dokumentet och markera allt, kopiera och klistra in i ett tomt Google-dokument
som du sedan kan dela med övriga i din grupp.


GA-dokument

>> Ansökan om ersättning för utgifter i samband med gymnasiearbetet (Pdf)

>> Bedömningsgrunder (Pdf)

>> TE - Blankett för val av gymnasiearbete (Pdf)

>> TE - Mall för problemformuleringar (Doc)

>> TE - Översiktsmall för opponering (Pdf)

Laborationsrapport

>> Formatmall och instruktion för laborationsrapport (Word)


Länkar

>> Guide till APA och Vancouversystemet

>> Guide till Harvardsystemet

>> Guide till Oxfordsystemet

>> Instruktionsfilm - Så gör du sidnumreringen i rapporten i Wordformat (YouTube 3 min)

>> Skolverkets information om gymnasiearbetet

Senast uppdaterad den 25 februari 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: