Naturvetenskap


Inom den här inriktningen ligger tyngdpunkten på fysik, kemi och biologi men du får också möjlighet att läsa humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Inriktningen präglas av ett naturvetenskapligt arbetssätt med problemlösning, modelltänkande, experiment och laborationer samtidigt som du får en bred utbildning. Väljer du den här inriktningen håller du vägen öppen till alla högskoleutbildningar.

Dokument och länkar

>> Programstruktur - Naturvetenskap (Pdf)

>> Skolverkets information om Naturvetenskapsprogrammet

Senast uppdaterad den 8 januari 2019