Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

SI - Språkintroduktion

Språkintroduktion ger dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Målet är att du ska bli behörig för ett nationellt gymnasieprogram eller ska kunna läsa vidare inom vuxenutbildningen. På Berzeliusskolan erbjuder vi två nivåer – mellan respektive fortsättningsnivån – där du förutom svenska som andraspråk läser matematik, engelska, idrott, bild samt natur- och samhällsorienterande ämnen. På utbildningen lägger vi en stor vikt vid normer och värderingar för att du ska få en så bra start som möjligt i Sverige och lära dig hur det svenska samhället fungerar.

Senast uppdaterad den 11 september 2019