SI - Språkintroduktion

Språkintroduktion ger dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska som andraspråk för att du ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Hos oss på Berzeliusskolan läser du som är nybörjare också matematik, samhällskunskap, bild och idrott. Undervisningen varvas med teman kring bland annat normer, värderingar och jämställdhet för att du ska få en så bra start som möjligt i Sverige och lära dig hur det svenska samhället fungerar.

Senast uppdaterad den 20 oktober 2017