T4 - Gymnasieingenjör


Berzeliusskolan i Linköping erbjuder en ettårig påbyggnadsutbildning med profilen Informationsteknik, infrastruktur. När den är avslutad blir du gymnasieingenjör.

Utbildningen vänder sig till dig som gått teknikprogrammet och utbildningen måste påbörjas senast det kalenderår du fyller tjugotvå. Under utbildningstiden är du berättigad till studiemedel från CSN.

Tonvikten ligger på kurser inom datakommunikation, datasäkerhet, nätverksteknik och programmering men du kommer också att lära dig mer om olika lagar, företagande och ekonomi samt göra ett examensarbete. En tredjedel av året gör du praktik på något av våra samverkansföretag i regionen.

För behörighet till  gymnasieingenjörsutbildningen och Berzeliusskolans profil informationsteknik med utgången nätverksteknik så krävs godkända betyg på kurserna programmering 1 och dator- och nätverksteknik, eller likvärdiga meriter från arbetslivet eller annan utbildning som i huvudsak motsvarar kursernas innehåll.

OBS!
Funderade du på eller tänkte du söka söka till vår T4, men missade sista ansökningsdagen i maj?

Även om ansökningstiden gick ut den 15 maj kan du fortfarande skicka in din ansökan och får då en reservplats. Eftersom det varje år är flera som har sökt men tackar nej till sin erbjudna plats, innebär det att du även med en reservplats har riktigt stor chans att kunna bli slutligt antagen till utbildningen!

>> Ansökningsblankett  (Pdf)

För ytterligare information kontakta:
Liselott Andersson 
liselott.andersson@linkoping.se
Studie- och yrkesvägledare
Tel. 013-20 74 90

Senast uppdaterad den 20 juni 2018