Prövningar

 Återstående prövningstillfällen läsåret 2019/20

Du kan bara anmäla dig till en prövning vid varje tillfälle.

Har du frågor om prövningen? 

Kontakta Petra Törnros på Berzeliusskolans expedition.
Tel. 013-20 74 07

Senast uppdaterad den 11 november 2019