Särskilt stöd

Alla elever ska ges förutsättningar att nå läroplanens och kursplanernas mål. En elev som har svårigheter med skolarbetet har rätt till extra anpassningar och/eller särskilt stöd.

Vid frågor kontakta:

Speciallärare Barbro Enquist
Matematik
E-post: barbro.enquist@linkoping.se
Tel. 013-29 49 52

Specialpedagog Sara Ivarsson
Engelska
E-post: sara.ivarsson@linkoping.se
Tel. 072-728 86 41

Speciallärare Elisabeth Liljegren
Svenska
E-post: elisabeth.liljegren@linkoping.se
Tel. 072-582 86 65

Specialpedagog Sylvia Sjödin
Svenska, engelska och studieteknik
E-post: sylvia.malmberg@linkoping.se
Tel. 072-240 07 20

 


Senast uppdaterad den 31 augusti 2018