Information om valet till år 2 och 3

Nu är det dags att göra valet av inriktning och fördjupning till år 2 och 3 för läsåret 2019/20.
Nedan hittar du information och valblanketter. 
Lämna in blanketten till din mentor senast fredag 14 december.

>> Valinformation NA
>> Valblankett NA 

>> Valinformation TE
>> Valblankett TE 
______________________________

>>  Kursutbud inom individuella valet

SYV-sidan i menyn hittar du värdefull information inför valet, t.ex. länk till skolverkets kursinformation, information om behörighetskrav, meritpoäng och annat. Både elever och föräldrar är också välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledaren för hjälp med frågor och funderingar.


Liselott Andersson
Studie- och yrkesvägsledare
Tel. 013 - 20 74 90

Senast uppdaterad den 7 januari 2019