Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Internationellt utbyte

En skolambassadör för EU har genomgått en utbildning hos universitets- och högskolerådet i samarbete EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regeringskansliet. En skolambassadör för EU ska arbeta med att inspirera och stötta kollegor på skolan i arbetet med att undervisa om EU och Europa samt vara ett stöd för skolutveckling inom området EU.

Berzeliusskolan samarbetar med skolor i Italien, Kenya och Kina i form av studiebesök och olika elevutbyten.

För mer information kontakta någon av våra skolambassadörer.

Grundskolan
Åse Nelly
ase.nelly@linkoping.se

Gymnasieskolan
Martin Wickman
martin.wickman@linkoping.se

Senast uppdaterad den 21 januari 2020