Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Personal och ledning

Magnus Johansson
Enhetschef
Telefon: 013 - 20 74 03

Richard Olovsson
Rektor för gymnasiet, Naturprogrammet (NA)
Telefon: 013 - 26 21 24

Mattias Dahlgren
Rektor för gymnasiet, Teknikprogrammet (TE)
Telefon: 013 - 26 37 09

Linda Eklund
Rektor för gymnasiet, Introduktionsprogrammet (IMA och IMS)
Telefon: 013 - 20 74 32

Leif Skarp
Rektor för gymnasiesärskolan
Telefon: 013 - 20 74 43

Åse Mellerskog
Rektor för grundskolan, årskurs 7 (Alfa, IVAS)
Telefon: 013 - 20 74 11

Therese Aronsson Wickman
Rektor för grundskolan, årskurs 9 (Beta, IVAS)
Telefon: 013 - 20 61 61

Jonas Gårdstam
Rektor för grundskolan, årskurs 8 (Gamma, IVAS)
Telefon: 013 - 20 71 18

Olof Patolla
Gruppchef, HR-konsult
Telefon: 013 - 20 74 05

Sissi Strandlén-Gustafsson
Ekonom
Telefon: 013 - 20 88 64

Gordana Banjaj
Administratör
Telefon: 013 - 26 39 37

Annelie Grönberg
Administratör
Telefon: 013 - 26 21 80

Sofia Johansson
Administratör
Telefon: 013 - 26 21 76

Petra Törnros
Administratör
Telefon: 013 - 20 74 07

Anna Åkerbjörk
Administratör
Telefon: 013 - 20 74 68

Mikael Farstrand
Bibliotekarie
Telefon: 013 - 20 74 80

Vanja Markkusdotter
Bibliotekarie
Telefon: 013 - 20 74 80

Mia Norstedt
Bibliotekarie
Telefon: 013 - 20 74 80

Li Gaines
Skolsköterska, grundskolan
Telefon: 072 - 353 05 29

Annika Esping
Skolsköterska, gymnasiet
(Teknikprogrammet, Introduktionsprogrammen, Gymnasiesärskolan)
Telefon: 013 - 20 74 93, 072-205 54 74

Erika Hallberg
Skolsköterska, gymnasiet samt grundskola
(Naturvetenskapsprogrammet på gymnasiet samt IVAS på grundskolan)
Telefon: 013 - 26 25 61, 070-243 05 61

Eytan Demir
Kurator, grundskolan
Telefon: 013 - 20 71 45, 072 - 574 01 89

Jan Åbom
Kurator, grundskolan
Telefon: 013 - 20 75 07, 0730 - 23 75 07

Son-Mi Abrahamsson
Kurator, gymnasiet
Telefon: 013 - 20 74 12

Patricia Eriksson
Kurator, gymnasiet (Individuellt alternativ)
Telefon: 013 - 26 52 22

Cecilia Nordlund
Kurator, gymnasiesärskolan

Emma Otterud
Psykolog, grundskolan och gymnasiet
Telefon: 072 - 546 67 14

Jakob Cedergren
Skolvärd
Telefon: 070 - 620 70 33

Grundskolan

Gunilla Axelson
Specialpedagogisk koordinator, IVAS
Telefon: 013 - 26 30 61

Thomas Djerf
Elevcoach, grundskolan

Ylva Grönberg
Specialpedagogisk koordinator, grundskolan
Telefon: 013 - 26 39 19

Benjamin Imamovic
Ungdomspedagog, grundskolan 

Jonny Malmgren
Resurspedagog, grundskolan

Emma Skäringer
Speciallärare svenska, grundskolan

Gymnasieskolan

Barbro Enquist
Speciallärare matematik, gymnasiet
Telefon: 013 - 29 49 52

Sara Ivarsson
Specialpedagog, gymnasiet
Telefon: 0730 - 59 10 72

Elisabeth Liljegren
Speciallärare svenska, gymnasiet
Telefon: 072 - 582 86 65

Liselott Andersson
Studie- och yrkesvägledare, gymnasiet
(Naturprogrammet, Språkintroduktion och Individuellt alternativ)
Telefon: 013 - 20 74 90

Amanda Fasth
Studie- och yrkesvägledare, grundskolan och gymnasiet (Teknikprogrammet)
Telefon: 013 - 20 71 05

Nina Ekdahl
Studie- och yrkesvägledare, grundskolan
Telefon: 013 - 20 56 67

Berzeliusskolan

Till e-postformulär för Berzeliusskolan

E-post: Berzelius@linkoping.se

Telefon: 013-20 74 00

Besöksadress: Gustav Adolfsgatan 25 (se karta)

Besöksadress : Gustav Adolfsgatan 25

Postadress: Berzeliusskolan
581 81 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/berzelius https://www.linkoping.se/berzelius

Senast uppdaterad den 17 september 2020

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: