Personal och ledning

Namn/E-post            

Titel/Funktion

Telefon 013

Magnus Johansson    

Enhetschef

20 74 03

Mattias Dahlgren

Rektor gymnasieskolan - Teknikprogrammet (TE)

26 37 09

Marcus Lindén 

Rektor gymnasieskolan - Naturprogrammet (NA)

20 73 69

Linda Eklund

Rektor gymnasieskolan - Språkintroduktion (SI)

20 74 32

Leif Skarp

Rektor gymnasiesärskolan och Individuellt alternativ (IA)

20 74 43

Jonas Gårdstam

Rektor grundskolan - Arbetslag Gamma och IVAS

20 71 18

Åse Mellerskog

Rektor grundskolan - Arbetslag Alfa och Beta

20 74 11

Namn/E-post Titel/Funktion Telefon 013
Olof Patolla HR-konsult samt chef för Administration & service 20 74 05
Sissi Strandlén-Gustafsson Ekonom 20 88 64
Gordana Banjaj Administrativ assistent 26 39 37
Pernilla Nilsson Administrativ assistent 20 74 68
Petra Törnros Administrativ assistent 20 74 07
Namn/E-post Titel/Funktion Telefon 013
Tony Strid Bibliotekarie 20 74 80
Moah Åkesson Bibliotekarie 20 74 80
Lena Haimi Biblioteksassistent 20 74 80
072-738 61 32
Namn/E-postTitel/FunktionTelefon 013
Liselott Andersson SYV - Gymnasieskolan 20 74 90
Marie Nilsson SYV - Grundskolan 20 71 05
Namn/E-post Titel/Funktion Telefon 013
Kenneth Carlsson

Vaktmästare

26 39 65
Jesper Hagdahl

Vaktmästare

20 74 86
Mikael Tengdelius

Vaktmästare

26 39 66
Berzeliusskolan

Skicka e-post till Berzeliusskolan

E-post: Berzelius@linkoping.se

Telefon: 013-20 74 00

Besöksadress: Gustav Adolfsgatan 25 (se karta)

Postadress: Berzeliusskolan
581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/berzelius http://www.linkoping.se/berzelius

Senast uppdaterad den 2 september 2019