Källkritik

Vad är källkritik?
Lite förenklat kan man säga att det är en metod som du använder för att granska den information som du inhämtar från olika källor. På ett djupare plan handlar det om att du tränar kritiskt tänkande för att bli bättre på att dra egna slutsatser och fatta självständiga beslut.

Samtidigt är det viktigt att förstå kritiskt tänkande inte är en allmän förmåga som man kan träna upp. För att söka, förstå och värdera information måste du ha kunskap om ditt ämne.
 
>> Läs mer om källkritik på Statens medieråds webbsida

>> Det skulle kunna vara fakta, men det vet vi inte 
En studie om kritiskt förhållningssätt i gymnasieskolan skriven av lärare på Berzeliusskolan

Senast uppdaterad den 27 april 2020