Medicinlänkar

>> Drugsmart
Här kan du hitta information och vanliga frågor och svar om droger och samhället. Du kan också hitta information om olika preparat som alkohol, tobak och cannabis.

>> Fass för allmänheten
Farmaceutiska Specialiteter i Sverige - en sammanställning av läkemedelsfakta

>> Genteknik.nu
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

>> Pubmed
Medlines publika databas

>> SBU
Statens beredning för medicinsk utvärdering

>> 1177 - Sjukvårdsupplysningen i Östergötland

>> Socialstyrelsen
 

>> Svensk medicin
Länksaming till olika medicinska webbsidor

>> UMO.se
Ungdomsmottagningen

 

 Tidskrifter

>> Dagens medicin
Tidskriften riktar sig främst till yrkesverksamma inom sjukvården.

>> Läkartidningen
Läkarförbundets egen tidskrift. Sajten består av pappersutgåvan och webbplatsen Läkartidningen.se.

>> Medicinsk access

>> Medicinsk vetenskap
Karolinska Insitutets populärvetenskapliga tidskrift.
Kan läsas som blädderbara Pdf:er men tidskriften finns också på skolbiblioteket.

Senast uppdaterad den 27 april 2020