Medicinlänkar

>> Drugsmart
Här kan du hitta information och vanliga frågor och svar om droger och samhället. Du kan också hitta information om olika preparat som alkohol, tobak och cannabis.

>> Fass för allmänheten
Farmaceutiska Specialiteter i Sverige - en sammanställning av läkemedelsfakta

>> Genteknik.nu
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien

>> Pubmed
Medlines publika databas

>> SBU
Statens beredning för medicinsk utvärdering

>> 1177 - Sjukvårdsupplysningen i Östergötland

>> Socialstyrelsen
 

>> Svensk medicin
Länksaming till olika medicinska webbsidor

>> UMO.se
Ungdomsmottagningen

>> Vårdverktyget.se
För kliniskt verksamma inom vården
 

 Tidskrifter

>> Dagens medicin

>> Läkartidningen

>> Medicinsk access

Senast uppdaterad den 3 september 2018