Naturvetenskap och teknik

>> Arbetets Museum

>> Arbetsmiljöverket

>> Elforsk.se

>> Energimyndigheten

>> Energypedia

>> Forskningrådet Formas
Forskning för hållbar utveckling.

>> Forskning.se 
En nationell webbplats om forskning. Ansvarig för sidan är Vetenskapsrådet.

>> Havet.nu
Sedan starten år 2007 har havet.nu presenterat nyheter, forskning och fakta om havsmiljön. Sidan drivs av Stockholms universitets Östersjöcentrum och Umeå marina forskningscentrum.

>> Hav och vatten
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, statlig myndighet för havs- och vattenfrågor. 

>> Havsmiljöinstitutet

>> Greenpeace
En politiskt och ekonomiskt obunden internationell miljöorganisation, som har sin yttersta upprinnelse i protestaktioner mot kärnvapenprov i Berings hav och Polynesien.

>> IVA
Ingenjörvetenskapsakademien Projekt och publikationer inom alla teknikområden.

>> Livsmedelsverket
Webbplatsen erbjuder vetenskapligt grundad, oberoende och uppdaterad information om livsmedel.

>> Länstyrelsen Östergötland
Ska se till att länet utvecklas på ett sådant sätt att de nationella politiska målen slår igenom inom bl.a. naturvård och miljöskydd. 

>> Naturskyddsföreningen
En ideell politiskt obunden förening.vars ändamål är att människans verksamhet ska anpassas efter naturens villkor. Ger ut tidskriften Sveriges Natur som utkommer med fem nummer per år och finns i skolbiblioteket.

>> Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor som arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.

>> Paginas IT-ordbok

>> Rikstermbanken

>> SMHI
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.
Under flikarna Kunskapsbanken och Aktuell forskning finns mycket intressant information.

>> Strålsäkerhetsmyndigheten

>> Svenska datatermgruppen
Svenska datatermgruppen ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svensk

>> Svensk glasåtervinning
Berättar bl.a. om glasets historia och ger argument varför vi ska återvinna glas

>> Tekniska muséet

>> Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Databas som innehåller information om Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Ansvarig för VISS är Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten


Tidskrifter

>> Elektroniktidningen

>> Extrakt
Aktuell forskning för ett hållbart samhälle

>> Ny Teknik

>> Popular Science

Senast uppdaterad den 27 april 2020