Vetenskaplig publicering


>>
DIVA 
Digitala Vetenskapliga Arkivet är en gemensam söktjänst för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid svenska lärosäten.

>> DOAJ - Directory of open access journals
Här hittar du artiklar i vetenskapliga tidskrifter i fulltext. Språket är i huvudsak engelska.

>> Google Scholar

>> Forskning.se
Publicerar aktuella nyheter om forskningsresultat, innovationer och satsningar direkt från landets lärosäten och forskningsinstitut. Redaktionen tar också fram egna artiklar inom olika ämnesområden. Vårt uppdrag är att se till att resultaten från svensk forskning når ut brett i samhället.

>> LIBRIS 
En nationell söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole-och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material m.m.

>> Pubmed
En databas med över 26 miljoner framför allt medicinrelaterade referenser.

>> SwePub 
Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m.

>> Uppsök 
Uppsatser och examensarbeten i fulltext från svenska universitet och högskolor.
___________________________________________________________________________________

>> Det skulle kunna vara fakta, men det vet vi inte 
En studie om kritiskt förhållningssätt i gymnasieskolan skriven av lärare på Berzeliusskolan

Senast uppdaterad den 27 april 2020