Studie- och yrkesvägledningSom elev ska du göra många val under din skoltid och det kan vara bra att få hjälp och stöd att orientera sig bland alla möjligheter. På Berzeliusskolan arbetar två studie- och yrkesvägledare (SYV), en på grundskolan och en på gymnasiet.

>> SYV - Grundskolan

>> SYV - Gymnasieskolan

Senast uppdaterad den 21 januari 2020