Birgittaskolans databaser

Mediearkivet/Retriever

Mediearkivet når du med lösenord som du får i biblioteket.

Mediearkivet är ett fulltextarkiv som innehåller artiklar från ett stort antal dagstidningar, tidskrifter och affärspress. Mediearkivet innehåller tryckta källor, TV och radio, webbkällor. 

Artikelsök

I ArtikelSök hittar du referenser till artiklar ur många dagstidningar och tidskrifter. En del av artiklarna finns i fulltext. Databasen uppdateras dagligen.

Du kan söka i Artikelsök hemifrån med hjälp av lånekort och pinkod som du får på stadsbiblioteket.

 

 

 

 

För att använda NE hemifrån:

Gå in på NE.se när du är inloggad på skolans datorer.

Skapa Personligt konto så får du användarnamn och lösenord. 

(Längst upp till höger på sidan )

 

Senast uppdaterad den 8 september 2016