Vetenskapligt skrivande / Källkritik och källhänvisningar

Databaser för vetenskaplig publicering

 • DiVA
  Digitala vetenskapliga arkivet. Avhandlingar och andra publikationer i fulltext från ett antal nordiska universitet och högskolor.
 • DOAJ - Directory of open access journals
  Här hittar du vetenskapliga artiklar i fulltext. Språket är i huvudsak engelska.
 • Uppsök
  Uppsatser och examensarbeten i fulltext från svenska universitet och högskolor.
 • SwePub
  Vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten. Sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.
 • PubMed
  Vetenskapliga artiklar i medicin, biokemi m.m. från U.S. National Library of Medicine.
 • Google Scholar
  Sökmotor för vetenskapliga publikationer och tidskrifter

Vetenskaplig artikel

Film: Vad är en vetenskaplig artikel (4,5 min)

Mall för rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport, pdf,  Birgittaskolan  

Att skriva en vetenskaplig rapport, Word, Birgittaskolan

Källkritik

Granska alla texter, bilder och uttalanden kritiskt

Fråga dig alltid: Vem säger vad och varför? Anonymt material ska ej användas. Andra elevarbeten godkänns ej som källa.

 • Vem är källans avsändare/upphovsman - alla källor ska ha en avsändare.
 • Vad är källans budskap? Är det information, vinklad information eller kanske reklam
 • När skrevs informationen
 • Jämför med andra källor och se om du finner liknande information   

Mer om  källkritik:

Källkritik - en metod - film från Linnéuniversitetet

 

Källhänvisning

Så här kan en källhänvisning se ut :

Bok

 • Imborn, Monica (2016) Teknik i vård och omsorg , Sanoma Utbildning, Stockholm

Artikel i tidning/tidskrift

Författarens efternamn och förnamn, (tryckår inom parentes), artikelns titel, tidningens namn alltid kursiv, ev. volym/häfte, nummer, sidor och datum

 • EX: Rydén, Daniel (2015) Så blev Sverige en del av Nato, Populär historia, nr 11/2015

Material hämtat från Internet   

Sidans grundnamn, titel på sidan, URL-adressen därifrån du hämtat uppgifterna, datum då du läst den. Skriv gärna ut en kopia på den sidan du hämtat information ifrån.

Senast uppdaterad den 23 november 2017