Elevhälsa på Birgittaskolan

Kontaktuppgifter till elevhälsan.

Hammar Magdalena

Rektor

072-5957597

Wide Karolina

Skolsköterska

013-26 30 83

Johnson Peter

Skolvärd

070-3263087

Johansson-Gustafsson Åsa

Kurator

072-5820642

Anderberg-Wallin Karin

Specialpedagog

013-26 30 67

Tammas Anna-Maria

Läkare

 

Waltersson Ingalill

Omvårdnad, Specialpedagog

013-26 30 67

Udd Carina

Skolpsykolog

013-26 30 63

IVAS elevhälsa 

   
Information finns under IVAS    

 

Senast uppdaterad den 10 maj 2019