Elevhälsa på Birgittaskolan

Kontaktuppgifter till elevhälsan.

Hammar Magdalena

Rektor

072-5957597

Wide Karolina

Skolsköterska

013-26 30 83

Johnson Peter

Skolvärd

070-3263087

Johansson-Gustafsson Åsa

Kurator

072-5820642

Anderberg-Wallin Karin

Specialpedagog

013-26 30 67

Tammas Anna-Maria

Läkare

 

Waltersson Ingalill

Omvårdnad, Specialpedagog

013-26 30 67

Udd Carina

Skolpsykolog

013-26 30 63

IVAS

   

Stjärne Charlotta

Rektor                      

013-263995

Wide Karolina

Skolsköterska

013-26 30 83

Gran Tony

Kurator

013-20 78 16

Camilla Blennö

Arbetsteraput

013-26 39 44

Hanna Annell

Specialpedagog

013-207152

Udd Carina

Skolpsykolog

013-26 30 63

Tammas  Anna-Maria

Läkare

 

 

Senast uppdaterad den 10 maj 2019