Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Program och inriktningar

Till läsåret 20/21 erbjuder Birgittaskolan följande utbildningar

IVAS är specialklass för elever inom autismspektrum. Vi erbjuder följande: 

 • Introduktionsprogram individuellt alternativ (IMA)
 • Introduktionsprogram individuellt val (IMV)
 • Naturvetenskapsprogrammet inriktning sam
 • Samhällsvetenskapsprogrammet inriktnng sam

Barn- och fritidsprogrammet

•Yrkesprogram
•Arbetsplatsförlagt lärande(APL) ingår
•Det går att välja kurser som möjliggör högskolebehörighet

Inriktningar Fritid och hälsa, Pedagogisk arbete, Socialt arbete

 

Skolverkets programinfo 

 

 

 • Yrkesprogram
 • Samma timplan som BF
 • Halva studietiden i form av APL i verksamheter inom vårdområdet. En handledare på arbetsplatsen har hand om lärlingen och lärare från skolan besöker arbetsplatserna för att diskutera hur lärandet fortskrider
 • Det går att välja kurser som möjliggör högskolebehörighet

Ekonomiprogrammet

Till hösten 2020 startar Ekonomiprogrammet på Birgittaskolan. Brinner du för företagsamhet, casebaserad undervisning, varva teori och praktik samt utveckla dig själv som invidvid? I samarbete med företag bygger vi det nya ekonomiprogrammet.

Inriktningar Ekonomi 

Naturvetenskapsprogrammet - inriktning naturvetenskap NA - NV

 • Högskoleförberedande
 • Fokus på matematik, fysik, kemi och biologi, men även en bred kompetens i övrigt som gör det möjligt att söka vidare till de flesta högskoleutbildningar direkt efter gymnasiet
 • APS i åk 2 och 3. Få en inblick i yrkeslivet under två veckor
 • Medicinsk inriktning möjlig

Skolverkets programinformation

Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning samhällsvetenskap  beteendevetenskap SA-BET

 • Högskoleförberedande
 • Fokus på samhällsvetenskap, historia, språk. Ger en bred kompetens för vidare studier i samhällsorienterade yrken, humaniora, vårdutbildningar, socionom
 • APS i åk 2 och 3. Få en inblick i yrkeslivet under två veckor

Skolverkets programinformation

Vård- och omsorgsprogrammet VO

 • Yrkesprogram
 • Arbetsplatsförlagt lärande(APL) ingår
 • Det går att välja kurser som möjliggör högskolebehörighet

Vård- och omsorgsprogrammet - högskoleförberedande spår

 • Kurspaket med kurser ur programfördjupningarna på VO som möjliggör högskolebehörighet
 • Yrkesprogram
 • Arbetsplatsförlagt lärande(APL) ingår
 • På individuellt val är det möjligt att ytterligare fördjupa sig inom de samhällsvetenskapliga ämnena 

Skolverkets programinformation

Vård- och omsorgsprogrammet - lärling

 • Yrkesprogram
 • Samma timplan som VO
 • Halva studietiden i form av APL i verksamheter inom vårdområdet. En handledare på arbetsplatsen har hand om lärlingen och lärare från skolan besöker arbetsplatserna för att diskutera hur lärandet fortskrider
 • Det går att välja kurser som möjliggör högskolebehörighet

Studera utifrån individuella förutsättningar.

Olika introduktionsprogram:

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion

Senast uppdaterad den 3 juli 2020