Program och inriktningar

Till läsåret 2019/2020 erbjuder Birgittaskolan följande utbildningar

 

Naturvetenskapsprogrammet - inriktning naturvetenskap NA - NV

 • Högskoleförberedande
 • Fokus på matematik, fysik, kemi och biologi, men även en bred kompetens i övrigt som gör det möjligt att söka vidare till de flesta högskoleutbildningar direkt efter gymnasiet
 • APS i åk 2 och 3. Få en inblick i yrkeslivet under två veckor
 • Medicinsk inriktning möjlig

Skolverkets programinformation

Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning samhällsvetenskap  beteendevetenskap SA-BET

 • Högskoleförberedande
 • Fokus på samhällsvetenskap, historia, språk. Ger en bred kompetens för vidare studier i samhällsorienterade yrken, humaniora, vårdutbildningar, socionom
 • APS i åk 2 och 3. Få en inblick i yrkeslivet under två veckor

Skolverkets programinformation

Vård- och omsorgsprogrammet VO

 • Yrkesprogram
 • Arbetsplatsförlagt lärande(APL) ingår
 • Det går att välja kurser som möjliggör högskolebehörighet

Vård- och omsorgsprogrammet - högskoleförberedande spår

 • Kurspaket med kurser ur programfördjupningarna på VO som möjliggör högskolebehörighet
 • Yrkesprogram
 • Arbetsplatsförlagt lärande(APL) ingår
 • På individuellt val är det möjligt att ytterligare fördjupa sig inom de samhällsvetenskapliga ämnena 

Skolverkets programinformation

Vård- och omsorgsprogrammet - lärling

 • Yrkesprogram
 • Samma timplan som VO
 • Halva studietiden i form av APL i verksamheter inom vårdområdet. En handledare på arbetsplatsen har hand om lärlingen och lärare från skolan besöker arbetsplatserna för att diskutera hur lärandet fortskrider
 • Det går att välja kurser som möjliggör högskolebehörighet

Studera utifrån individuella förutsättningar.

Olika introduktionsprogram:

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion

Senast uppdaterad den 11 april 2019