Information om flytt av Barn- och fritidsprogrammet

Från och med höstterminen 2020 kommer gymnasieprogrammet Barn- och fritid finnas på Birgittaskolan. Programmet finns fram tills dess på Anders Ljungstedts gymnasium. Här presenterar vi information om flytten.

Dags för föräldramöte!

Onsdag 4 december klockan 18.00-20.00 Vi träffas i entrén vid skolrestaurangen på Birgittaskolan

18.00-19.00 Genomgång av det individuella valet som ungdomarna ska göra inför årskurs 2. Föredragare är Studie- och yrkesvägledare Cajsa-Stina från ALG.

19.00-20.00 Nu följer vi upp det första föräldramötet med ett möte på Birgittaskolan. -Var vi är i processen -Följer upp de frågeställningar som lyftes vid det första mötet -Kommande aktiviteter

Anmäl er deltagande till Madelene Arvendal Madelene.arvendal@linkoping.se

Välkomna Madelene Arvendal, rektor ALG Magdalena Hammar, rektor Birgittaskolan

 

Bakgrund

Bildningsnämnden tog i juni 2018 beslut om att Birgittaskolans gymnasiedel ska utökas. I det beslutet bestämdes att Barn- och fritidsprogrammet ska flyttas från Anders Ljungstedts gymnasium till Birgittaskolan. 

Barn- och fritidsprogrammet är ett vanligt program för de elever som går nationella idrottsutbildningar (NIU), eftersom programmet har flera yrkesutgångar inom området fritid och hälsa och elever gärna kombinerar detta med sitt idrottande.
Barn- och fritidsprogrammets pedagogiska inriktning ligger också nära samhällsvetenskapsprogrammet vilket gör det möjligt att samverka kring programfördjupningskurser mellan programmen.

Programmet passar alltså väl in med övriga befintliga inriktningar på
Birgittaskolan. 

Information kring flytten

Under hösten 2019 hålls två föräldramöten. Här presenteras en sammanfattning från varje möte.

Information från föräldramötet 25/9 2019

Föräldramöte och workshop 25/9

Den 25/9 hölls ett föräldramöte med efterföljande workshop på Anders Ljungstedts gymnasium. Nämndbeslutet förklarades och en punktlista presenterades kring vad vi vet just nu.

Det här vet vi nu:

  • Hela programmet flyttar
  • Barn- och fritidslärarna flyttar med
  • Nuvarande rektor på Barn- och fritidsprogrammet  flyttar inte med

Det här är oklart:

  • Om lärarna i gymnasiegemensamma ämnen flyttar med
  • Om elevhälsopersonal flyttar med
  • Vem som blir ny rektor

Workshopen handlade om att samla in tankar och idéer kring vad vårdnadshavarna tycker är viktigt att tänka på under flyttprocessen.
Det kom fram många kloka tankar och viktiga synpunkter under mötet.

Det som framträder tydligast är vikten av information till vårdnadshavare och till ungdomarna. Andra viktiga ämnen som uppkom var stödet och överlämningar. Att göra studiebesök efterfrågas också, något vi ska tillgodose både för elever och vårdnadshavare. Sist men inte minst; att eleverna känner sig trygga och välkomnade på skolan och att de tas emot på ett bra sätt på nya skolan.

Nästa föräldramöte är den 4 december klockan 18.00 på Birgittaskolan. Inbjudan kommer när det närmar sig.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 25 november 2019