Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Information om flytt av Barn- och fritidsprogrammet

Från och med höstterminen 2020 kommer gymnasieprogrammet Barn- och fritid finnas på Birgittaskolan. Programmet finns fram tills dess på Anders Ljungstedts gymnasium. Här presenterar vi information om flytten.

Ny rektor för programmet

I mars tillträdde en ny rektor som ska ha ansvaret för Barn- och fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet. Läs hans presentation här.

Hej, Mitt namn är Björn Kjellman och jag är sedan mars ny rektor på Birgittaskolans gymnasium. Vi är numera två gymnasierektorer och jag är rektor för Vård och omsorgs programmet samt blivande rektor för Barn och Fritid. Magdalena Hammar har kvar rektorsuppdraget för Samhällsprogrammet och Naturprogrammet samt att hon kommer blir rektor för Ekonomiprogrammet som startar till hösten.

Jag har arbetat inom skola och utbildning sedan 2003 och tog min rektorsexamen 2012. Jag kommer närmast från en tjänst som utbildningschef på Kolmårdens djurpark.

Ett av mina uppdrag är att implementera Barn och fritidsprogrammet på Birgittaskolan och att göra flytten för elever och lärare från Anders Ljungstedts gymnasium så smidig som möjligt. Just nu ligger fokus på praktiska detaljer i form av att iordningsställa arbetsplatser för lärare, bygga om klassrum, beställa elevskåp mm. Jag förstår att du som vårdnadshavare eller elev kan ha många frågor eller funderingar kring flytten. I så fall är det bara att kontakta mej så ska jag försöka hjälpa dej.

På Birgittaskolan vill jag skapa en så god lärmiljö som möjligt där eleverna kan växa och utvecklas och bli en del av ett sammanhang. Den resan gör vi tillsammans, lärare, personal på skolan och vårdnadshavare.

Bakgrund till flytten av Barn- och fritid

Bildningsnämnden tog i juni 2018 beslut om att Birgittaskolans gymnasiedel ska utökas. I det beslutet bestämdes att Barn- och fritidsprogrammet ska flyttas från Anders Ljungstedts gymnasium till Birgittaskolan. 

Barn- och fritidsprogrammet är ett vanligt program för de elever som går nationella idrottsutbildningar (NIU), eftersom programmet har flera yrkesutgångar inom området fritid och hälsa och elever gärna kombinerar detta med sitt idrottande.
Barn- och fritidsprogrammets pedagogiska inriktning ligger också nära samhällsvetenskapsprogrammet vilket gör det möjligt att samverka kring programfördjupningskurser mellan programmen.

Programmet passar alltså väl in med övriga befintliga inriktningar på
Birgittaskolan. 

Information kring flytten

Under hösten 2019 hölls två föräldramöten. Här presenteras en sammanfattning från varje möte.

Föräldramöte och workshop 25/9

Den 25/9 hölls ett föräldramöte med efterföljande workshop på Anders Ljungstedts gymnasium. Nämndbeslutet förklarades och en punktlista presenterades kring vad vi vet just nu.

Det här vet vi nu:

  • Hela programmet flyttar
  • Barn- och fritidslärarna flyttar med
  • Nuvarande rektor på Barn- och fritidsprogrammet  flyttar inte med

Det här är oklart:

  • Om lärarna i gymnasiegemensamma ämnen flyttar med
  • Om elevhälsopersonal flyttar med
  • Vem som blir ny rektor

Workshopen handlade om att samla in tankar och idéer kring vad vårdnadshavarna tycker är viktigt att tänka på under flyttprocessen.
Det kom fram många kloka tankar och viktiga synpunkter under mötet.

Det som framträder tydligast är vikten av information till vårdnadshavare och till ungdomarna. Andra viktiga ämnen som uppkom var stödet och överlämningar. Att göra studiebesök efterfrågas också, något vi ska tillgodose både för elever och vårdnadshavare. Sist men inte minst; att eleverna känner sig trygga och välkomnade på skolan och att de tas emot på ett bra sätt på nya skolan.

Nästa föräldramöte är den 4 december klockan 18.00 på Birgittaskolan. Inbjudan kommer när det närmar sig.

Senast uppdaterad den 28 april 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: