Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

IVAS specialklass för elever inom autismspektrum

IVAS är gymnasieskolans specialklass för elever inom autismspektrumtillstånd. Lokalerna är placerade i en egen del av skolan och miljön är väl anpassad. Klasserna på IVAS är små. Vi har hög lärartäthet och ett väl utbyggt elevhälsoteam.

 

IVAS är till för elever: 

  • med diagnosen autismspektrumtillstånd (målgruppstillhörighet krävs). 
  • som behöver anpassade studier.
  • som söker erfaren och för undervisningsformen välutbildad personal.
  • som söker en lugn och strukturerad studiemiljö.
  • som behöver en samlad skoldag med hög  förutsägbarhet.
  • som vill utföra det mesta av studierna under skoldagen.

Nationella program

Studietiden för nationella program är 3 år och eleverna läser efter LGY-11 (kursplaner och kunskapskrav). 

Naturvetenskapliga programmet har sin fördjupning inom samhälls- och naturorienterade ämnen. Programmet gör dig förberedd för vidare studier främst inom matematik och naturvetenskap. 

Samhällsvetenskapliga programmet har sin fördjupning inom samhällsorienterade ämnen. Programmet gör dig förberedd för vidare studier främst inom ett brett samhällsvetenskapligt område. 

Introduktionsprogram

Programinriktat val (IMV) - syftar till att ge utbildning inriktad mot ett visst nationellt program och när eleven når behörighet, ska den kunna antas till det nationella programmet. Det kan vara yrkesförberedande eller högskoleförberedande program eleven strävar att bli behörig till. 

Individuellt Alternativ (IMA) -  utbildningen anpassas efter elevens behov och förkunskaper. Syftet för eleven är att få en utbildning som leder till arbete eller vidare till gymnasiestudier på nationellt program eller till annan utbildning, t.ex. annat introduktionsprogram eller studier inom folkhögskola eller vuxenutbildning.

På IMA skrivs en individuell studieplan beroende på elevens behov och förutsättningar. Utbildningen fastställs i elevens individuella studieplan och kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiekurser och olika motivationshöjande åtgärder.Utbildningens längd varierar efter elevens behov. Den individuella studieplanen skrivs på 1-3 år beroende på vad som bedöms gynnsamt för elevens progression. Efter genomförd utbildning får eleven ett gymnasieintyg.

Uppstart höstterminen 2020

Skolan startar 18 augusti kl. 09.00. 
Nationella program: samtliga klasser samlas i sina klassrum. Personal möter upp utanför entré C (Linnégatan) och på plan 3. 
IMA: Nya elever samlas kl. 9 på plan 2, Linnégatan, éntre C. Informationsbrev om uppstart skickas ut v.33.

Ansökan

Du ansöker om att få börja på IVAS-gymasium natur och samhällsprogrammen  samt IMV på följande länk https://www.gymnasiestudera.se/gymnasieintag/progval.asp

Ansökan till introduktionprogram IMA sker via mottagningsgruppen. 

Kontakt

Om du har frågor eller vill veta mer om IVAS så kan du kontakta:

Specialpedagog Hanna Annell 
IVAS  Birgittaskolan
tel: 013-20 71 21 

eller

Rektor Charlotta Stjärne
tel: 013-26 39 95

Ivas har en egen mejladress som läses av regelbundet: ivas@linkoping.se

Besök

Studiebesök bokas via Hanna Annell (se ovan).

Senast uppdaterad den 6 augusti 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: