IVAS

IVAS – Specialklass autismspektrumtillstånd

Studietiden är fyra år. Studietakten och tidsutlägget planeras individuellt för varje elev och anpassas fortlöpande efter elevens förmåga. Kapaciteten för studier varierar ofta över tid. Förutom med varje elevs kunskapsutveckling arbetar vi också aktivt med personlig utveckling.

IVAS är till för elever

  • med diagnosen autismspektrumtillstånd.
  • som behöver individuellt anpassade studier.
  • som söker erfaren och för undervisningsformen välutbildad personal.
  • som söker respektfullt bemötande i en lugn och strukturerad studiemiljö.
  • som behöver en samlad skoldag med hög  förutsägbarhet.
  • som behöver en egen arbetsplats och tillgång till IT- hjälpmedel.
  • som vill utföra det mesta av studierna under skoldagen.

 På IVAS kan Du läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet  -huvudinriktningen SA-SAM

Naturvetenskapsprogrammet - huvudinriktningen NA-SAM

Programinriktat val - Du är integrerad i det nationella programmet men läser ngt grundskoleämne

Individuellt Alternativ - IA för dig som inte har behörighet till gymnasiet

 

Ansökan

Du ansöker om att få börja på IVAS-gy på följande länk https://www.gymnasiestudera.se/gymnasieintag/progval.asp

Kontakt

Om du har frågor eller vill veta mer om IVAS så kan du kontakta

Mikael Stende

IVAS  Birgittaskolan

tel: 013-20 71 21  epost: ivas@linkoping.se

Senast uppdaterad den 20 november 2018