IVAS

IVAS – Specialklass autismspektrumtillstånd

 

Studietiden för nationella program är 3 år med möjlighet till förlängning 1 år och på individuellt val ett år i taget. (På IA kan eleverna gå till det åre eleven fyller 20 år). Ansökan till gymnasiet läsåret 20-21: elever födda 2001 är det nu som gäller oavsett månad. De kan senast ansöka det år de fyller 19 år, så ansökan måste vara inne senast 3 maj 2020.

De nationella programmen följer Lgy11 men studietakten planeras individuellt efter varje elevs förmåga. Kapaciteten för studier varierar ofta över tid. Förutom med varje elevs kunskapsutveckling arbetar vi också aktivt med personlig utveckling.

IVAS är till för elever

  • med diagnosen autismspektrumtillstånd.
  • som behöver anpassade studier.
  • som söker erfaren och för undervisningsformen välutbildad personal.
  • som söker respektfullt bemötande i en lugn och strukturerad studiemiljö.
  • som behöver en samlad skoldag med hög  förutsägbarhet.
  • som behöver en egen arbetsplats och tillgång till IT- hjälpmedel.
  • som vill utföra det mesta av studierna under skoldagen.

 På IVAS kan Du läsa:

Samhällsvetenskapsprogrammet  -huvudinriktningen SA-SAM

Naturvetenskapsprogrammet - huvudinriktningen NA-SAM

Programinriktat val - Du är integrerad i det nationella programmet men läser ngt grundskoleämne

Individuellt Alternativ - IA för dig som inte har behörighet till gymnasiet

 

Ansökan

Du ansöker om att få börja på IVAS-gymasium natur och samhällsprogrammen på följande länk https://www.gymnasiestudera.se/gymnasieintag/progval.asp

Anökan till Individuellt alternativ sker via mottagningsgruppen. 

Om- och nyvalsperioden sker v.15/4-3/5.

Kontakt

Om du har frågor eller vill veta mer om IVAS så kan du kontakta:

Specialpedagog Hanna Annell 
IVAS  Birgittaskolan
tel: 013-20 71 21 

eller

Rektor Charlotta Stjärne
tel: 013-26 39 95

Ivas har en egen mejladress som läses av regelbundet: ivas@linkoping.se

Besök

 

Studiebesök bokas via koordinator Hanna Annell, torsdagar 14-16.

Senast uppdaterad den 25 mars 2020