Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

IVAS - gymnasium för elever inom autismspektrum

IVAS är en del av Birgittaskolans gymnasium som har specialklasser för elever inom autismspektrumtillstånd. Lokalerna är placerade i en egen del av skolan och miljön är väl anpassad. Klasserna på IVAS är små. Vi har hög lärartäthet och ett väl utbyggt elevhälsoteam.

 

Information om fjärr- och distansundervisning uppdaterad 28 jan 2021

Gymnasieskolorna kommer försiktigt att återgå till närundervisning fram till 1 april. Undantaget är Introduktionsprogrammet som alltid har närundervisning. 

På IVAS gäller följande: v.5 närundervisning för år 1, v.6 närundervisning för år 2 och v.7 närundervisning för år 3 och 4. Övriga har distansundervisning. 

Vid eventuella frågor se Linköpings kommuns övergripande hemsida eller kontakta mentor.

Matlådor finns fortsatt för avhämtning för de elever som har distansundervisning. Information om matlådor - se länk ovan.

Nationella program

Studietiden för nationella program är 3 år och eleverna läser efter LGY-11 (kursplaner och kunskapskrav). 

Vi erbjuder två nationella program på IVAS: 

NAAS - Naturvetenskapliga programmet med samhällsvetenskaplig inriktning vilket gör dig förberedd för vidare studier främst inom matematik och naturvetenskap. 

SAAS - Samhällsvetenskapliga programmet med samhällsvetenskaplig inriktning vilket gör dig förberedd för vidare studier främst inom ett samhällsvetenskapligt område. 

Vi tillämpar ett individuellt anpassat program vilket betyder att vi har styrt vissa kurser i elevernas studieplaner.
Ex. Vi erbjuder Engelska 7 som ett modernt språk, vi kan anpassa matematikkuser från 1b till 1a, Människors miljöer i stället för sh3.

Eleverna läser även Kommunikation som ett individuellt val och utöver det har de möjlighet att välja ett IV ur kommunens alla val. Dessa anpassningar påverkar inte elevens möjlighet till att ta en gymnasieexamen. 

 

Introduktionsprogram

Programinriktat val (IMV) - syftar till att ge utbildning inriktad mot ett visst nationellt program och när eleven når behörighet, ska den kunna antas till det nationella programmet. Det kan vara yrkesförberedande eller högskoleförberedande program eleven strävar att bli behörig till. 

Individuellt Alternativ (IMA) -  utbildningen anpassas efter elevens behov och förkunskaper. Syftet för eleven är att få en utbildning som leder till arbete eller vidare till gymnasiestudier på nationellt program eller till annan utbildning, t.ex. annat introduktionsprogram eller studier inom folkhögskola eller vuxenutbildning.

På IMA skrivs en individuell studieplan beroende på elevens behov och förutsättningar. Utbildningen fastställs i elevens individuella studieplan och kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiekurser och olika motivationshöjande åtgärder.Utbildningens längd varierar efter elevens behov. Den individuella studieplanen skrivs på 1-3 år beroende på vad som bedöms gynnsamt för elevens progression. Efter genomförd utbildning får eleven ett gymnasieintyg.

 

IVAS är till för elever

  • med diagnosen autismspektrumtillstånd (målgruppstillhörighet krävs). 
  • som söker erfaren och för undervisningsformen välutbildad personal.
  • som söker en lugn och strukturerad studiemiljö.
  • som behöver en samlad skoldag med hög  förutsägbarhet.
  • som vill utföra det mesta av studierna under skoldagen.

Ansökan

Du ansöker om att få börja på IVAS-gymasium natur och samhällsprogrammen  samt IMV på följande länk https://www.gymnasiestudera.se/gymnasieintag/progval.asp

Ansökan till introduktionprogram IMA sker via mottagningsgruppen. 

Kontakt

Om du har frågor eller vill veta mer om IVAS så kan du kontakta:

Specialpedagog Hanna Annell 
IVAS  Birgittaskolan
tel: 013-20 71 21 
mejl: hanna.annell@utb.linkoping.se

eller IVAS Birgittskolan funktionsbrevlåda:
zzzivas@utb.linkoping.se

eller

Rektor Charlotta Stjärne
tel: 013-26 39 95

 

Besök

Studiebesök bokas via Hanna Annell (se ovan).

På grund av rådande situation erbjuder vi just nu digitala möten och studiebesök. 

Senast uppdaterad den 28 januari 2021