Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Introduktionsprogram (IVAS)

Birgittaskolan specialklass erbjuder två introduktionsprogram - Programinriktat val (IMV) och Individuellt alternativ (IMA).

Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val syftar till att ge utbildning inriktad mot ett visst nationellt program och när eleven når behörighet, ska den kunna antas till det nationella programmet. Det kan vara yrkesförberedande eller högskoleförberedande program eleven strävar att bli behörig till.

I mån av plats erbjuds IMV på naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet. 

IMV är sökbart precis som natur- och samhällsvetenskapsprogrammen. 

Individuellt Alternativ (IMA)

På individuellt alternativ anpassas utbildningen efter elevens behov och förkunskaper. Syftet för eleven är att läsa grundskolans ämnen för att sedan kunna få en behörighet till vidare till gymnasiestudier på nationellt program eller till annan utbildning, t.ex. annat introduktionsprogram eller studier inom folkhögskola eller vuxenutbildning. Det finns även möjlighet att läsa ämnen efter behov för att sedan gå vidare i arbetslivet, praktik, daglig verksamhet eller annan sysselsättning. 

På IMA skrivs en individuell studieplan beroende på elevens behov och förutsättningar. Utbildningen fastställs i elevens individuella studieplan och kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiekurser och olika motivationshöjande åtgärder.Utbildningens längd varierar efter elevens behov. Den individuella studieplanen skrivs på 1-3 år beroende på vad som bedöms gynnsamt för elevens progression. Efter genomförd utbildning får eleven ett gymnasieintyg.

Ansökan till introduktionprogram IMA sker via mottagningsgruppen.

Senast uppdaterad den 24 juni 2021