Personal och ledning

Maria Danielsson Enhetschef 013-26 60 55
Charlotta Stjärne Rektor 013-26 39 95
Lina Ahlénius Ekonom 013-26 30 52
Tilda Ingesson HR-konsult 013-26 33 49
Henrik Bohman Intendent 013-20 62 33

Administratör

Agneta Börefeldt Administratör 013-26 30 58
Björn Petersson  Vaktmästare/tekn.

070-67 11 925

Erik Gustafson IT-samordnare

073-09 75 245

Introduktionsprogram IMA

Tel: 013-20 69 47, 29 41 33
Mobil: 072-7432456

Bo Claeson

sltm, idh 

Patrik Gustavsson

ma, no

Peter Nilsson

sv,so

Cecilia Elnegård

bd,slt

Anders Olofsson

sv,re,sh,ge

Gun Forsling

spec ma

Gustav Alm

resurs

IVAS 18

Tel: 013-26 32 99
Mobil: 072-5828046

Laura Facks hi, re, a-ledare
Jan Leonsson

bi, ma, nk, ge

Mikael Detlefsen
Bengtsson
sv, en

IVAS17

Tel: 013-26 34 56
Mobil: : 072-582 80 43

Ewa Berg ma,nk
Henrik Nyrén idh, kommunikation
Maria Cagusson sv, spec

IVAS 16

Tel: 013-26 39 47
Mobil072-58 28 045

Marie Jonsson sh,re 

Karina Osikowicz

en,sva, moderna språk

IVAS 19

Tel: 013-26 39 61
Mobil: 072-58 28 044

Karin Weston (27/5) sv, en
Bodil Johansson ma, spec
Niklas Håkansson sv,re,sh

Spec

Maria Cauguson speciallärare sv 013-26 34 56
Bodil Johansson speciallärare ma 013-26 32 99
Sandra Ek resurslärare 013-26 34 56

 Elevhälsoteam IVAS

Charlotta Stjärne Rektor 013-26 39 95  
Hanna Annell Special-
pedagog, koordinator
013-20 71 21 076-8207121
Tony Gran Kurator 013-20 78 16 072-5847393
Matilda Almroth Arbetsterapeut 013-26 39 44 072-5297447
Carina Udd

Skolpsykolog

013-26 30 63  
Karolina Wide Skolsköterska 013-26 30 83  
Lisa Palmgren SYV 013-20 77 21  
Monica Andersson Närvarocoach  013-26 21 17 073-6172797

Senast uppdaterad den 7 april 2020