Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vård- och omsorgsprogrammet

Vill du jobba med människor i ditt framtida yrkesliv? Vård- och omsorgsprogrammet ger dig en yrkesexamen som gör att du kan få jobb direkt efter gymnasiet. Det går också att få högskolebehörighet för att plugga vidare. Oavsett karriärväg kommer du att jobba i en bransch med goda framtidsutsikter.

 

För dig som vill arbeta med människor 

På vård- och omsorgsprogrammet får du kunskaper om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du studerar människans behov och lär dig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär dig också att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Genom att välja kurser för högskolebehörighet får du stora möjligheter till flera karriärvägar.  

Efter din yrkesexamen på vård- och omsorgsprogrammet är du anställningsbar som undersköterska och kan arbeta inom exempelvis sjukvården, psykiatrin, äldreomsorgen eller med funktionshindrade. Genom att välja kurser som är högskoleförberedande har du också möjlighet att vidareutbilda dig, till exempel till sjukgymnast, ambulansförare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller psykolog.

När du läser på vård- och omsorgsprogrammet ska du genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Birgittaskolan har god samverkan med arbetslivet och du gör totalt 15 veckors APL under din utbildning.

Fördjupning

Inför ditt tredje och sista år väljer du en fördjupning. Exempel på kurser som kan bli
aktuella är: 

  • Akutsjukvård
  • Barn- och ungdomssjukvård
  • Psykiatri 2
  • Specialpedagogik 2
  • Äldres hälsa och livsvillkor                       

Lärlingsutbildning

Du kan även läsa vård- och omsorgsprogrammet som lärling. Det ger dig samma kunskaper och samma yrkesexamen, men halva utbildningstiden äger rum på en eller flera arbetsplatser.

Vård- och omsorgscollege

Birgittaskolan är certifierad i Vård- och omsorgscollege (VO-College), en regional och lokal samverkansform mellan arbetsliv och utbildningsanordnare, där det övergripande syftet är att trygga personal- och kompetensförsörjningen inom vård- och omsorgsområdet. När du tar din examen får du därför samtidigt ett diplom från Vård- och omsorgscollege.

Senast uppdaterad den 25 juni 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: