Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vård- och omsorgsprogrammet             

Vill du jobba med människor i ditt framtida yrkesliv? Birgittaskolan har en lång erfarenhet av utbildning inom vård och omsorg och vi har en god samverkan med arbetslivet. Vård- och omsorgsprogrammet på Birgittaskolan ger dig en yrkesexamen som gör att du kan få jobb direkt efter gymnasiet. Du kan även få högskolebehörighet för att plugga vidare. Oavsett karriärväg kommer du att jobba i en bransch med goda framtidsutsikter.

För dig som vill arbeta med människor 

Birgittaskolan har en lång erfarenhet av utbildning inom vård och omsorg och vi har en god samverkan med arbetslivet. På vård- och omsorgsprogrammet får du kunskaper om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du studerar människans behov och lär dig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du lär dig också att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt. Genom att välja kurser för högskolebehörighet får du stora möjligheter till flera karriärvägar.  

 

Jobba eller plugga vidare?

Efter din yrkesexamen på vård- och omsorgsprogrammet är du anställningsbar som undersköterska och kan arbeta inom exempelvis sjukvården, psykiatrin, äldreomsorgen eller med funktionshindrade. Genom att välja kurser som är högskoleförberedande har du också möjlighet att vidareutbilda dig, till exempel till fysioterapeut, polis, sjuksköterska, arbetsterapeut eller socionom.

APL (Arbetsplatsförlagt lärande)

När du läser på vård- och omsorgsprogrammet ska du genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats, så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Birgittaskolan har god samverkan med arbetslivet och du gör totalt 15 veckors APL under din utbildning. Första året på gymnasiet gör du din APL inom äldreomsorgen. Andra året gör du APL inom äldreomsorg inrikting mot demens och inom särskilda omsorger. Under ditt tredje och sista år gör du APL inom sjukvården, psykiatrin, särskilda omsorger eller inom äldreomsorg.

Vård- och omsorgsprogrammet - Lärling

Du kan även läsa vård- och omsorgsprogrammet som lärling. 

  • Yrkesprogram
  • Samma timplan som VO
  • Halva studietiden i form av APL i verksamheter inom vårdområdet. En handledare på arbetsplatsen har hand om lärlingen och lärare från skolan besöker arbetsplatserna för att diskutera hur lärandet fortskrider
  • Det går att välja kurser som möjliggör högskolebehörighet

Vård- och omsorgscollege

Birgittaskolan är certifierad i Vård- och omsorgscollege (VO-College), en regional och lokal samverkansform mellan arbetsliv och utbildningsanordnare, där det övergripande syftet är att trygga personal- och kompetensförsörjningen inom vård- och omsorgsområdet. När du tar din yrkesexamen får du därför samtidigt ett diplom från Vård- och omsorgscollege.

 

 

 

Därför valde jag Birgittaskolan

Senast uppdaterad den 27 januari 2021