APL

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats.

Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor.

Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd.

Inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion ska APL eller praktik förekomma.

 

Kontakt:
APL-samordnare
Maria Karlsson

Tfn: 013-263346

Maria.Karlsson2@linkoping.se

Senast uppdaterad den 20 juni 2018