Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Studiestöd


På skolan finns möjligheter att få stöd i olika former. Vi har ett Lärotek som dagligen är bemannat med pedagog, specialpedagog eller mentor.  Lärotekets syfte är att främja elevers inlärning. oavsett ämne. Läroteket kan du som elev få möjlighet till pedagogiskt och psykosocialt stöd för att nå dina mål med din utbildning.

Birgittaskolan specialpedagoger är verksamma i programmens olika ämnen, med fokus på

  • Vård/omsorg
  • Svenska och svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik

Stöd och särskilt stöd sker i klasser, i mindre grupper eller med enskilda elever. För elever som inte har godkänt betyg i något av grundskolans ämnen, svenska, engelska eller matematik, finns möjlighet att slutföra dessa kurser under gymnasietiden.

Senast uppdaterad den 11 juli 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: