Stöd för studier


På skolan finns mycket stora möjligheter att få stöd i olika former.

Specialundervisning

Vi har speciallärare och specialpedagoger som verksamma i programmens olika ämnen, med fokus på

  • Vård/omsorg
  • Svenska och svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik

Specialundervisningen sker i klasser, i mindre grupper eller med enskilda elever. För elever som inte har godkänt betyg i något av grundskolans kärnämnen finns möjlighet att slutföra dessa kurser under gymnasietiden.

Senast uppdaterad den 17 december 2018