Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sjukanmälan

Om en elev är sjuk eller vill begära ledigt ska någon av följande rutiner användas

Sjukanmälan

  • Före kl 12 under sjukdagen: målsman ringer 013-26 26 26 och följer instruktionerna som ges där. Det underlättar mycket för skolans personal om denna metod används.
  • Efter kl 12 under sjukdagen: Ring till mentorns telefonsvarare. Vissa lärare har inte en egen telefonsvarare, I dessa fall ring till lärarens rumstelefon.
  • Målsman måste ringa varje dag som eleven är sjuk.
  • Myndiga elever kan själva ringa och sjukanmäla sig.

Begära ledighet

  • Elev + målsman fyller i ledighetsansökan och lämnar till mentor. Om eleven inte är myndig ska målsman underteckna ansökan.
  • Mentor bifaller eller avslår ansökan, alternativt vidarebefordrar ärendet till rektor för beslut

Senast uppdaterad den 27 september 2017