Studie- och yrkesvägledning

Har Du frågor angående studier och yrke eller vill boka vägledningssamtal? Är Du gymnasieelev, anhörig eller elev som är nyfiken på att börja på Birgittaskolans gymnasium? Då kan Du kontakta mig.

Studie- och yrkesvägledningen på Birgittaskolans gymnasium erbjuder information, vägledningssamtal och service med studieplaner, språkval, programfördjupningar, individuella valen, med mera.

Dina studier och Dina val påverkar Din framtid. Vill Du samtala om hur Du når Ditt mål? Står Du och väger mellan flera alternativ? Är Du vilsen och inte vet vad Du vill? Då kan ett vägledningssamtal hjälpa till.

Studie- och yrkesvägledare:

Senast uppdaterad den 5 september 2019