Birgittaskolans SFI - Utbildning i svenska för invandrare

Viktig information

Närvarorapporter

Fr.o.m. torsdagen den 18/3 kan inte Birgittaskolan skriva på närvaroblanketter som efterfrågas av social- och omsorgsförvaltningen. Social- och omsorgsförvaltningen är informerad om detta.
Närvaroblanketter för perioden innan den 18/3 kan lämnas in i receptionen på Birgittaskolan (Klostergatan, plan 1). Blanketten skickas sedan hem till eleven med post.

Nyheter

Wifi

Elever och skolpersonal kan ansluta till sig till trådlösa nätverket Eduroam.
För att kunna använda Eduroam behöver du hämta ett lösenord.

Du behöver vara ansluten till datorer för att kunna skapa ett konto.

SKAPA KONTO TILL EDUROAM

Välj Grupp - vecka eller termin. Då får du schema för gruppen. Vill du ha ett personligt schema får du det på skolan.

Schema - Novaschem

Birgittaskolans vuxenutbildning

Skicka e-post till Birgittaskolans vuxenutbildning

E-post: komvux@linkoping.se

Telefon: 013-20 78 00

Besöksadress: S:t Larsgatan 46 (se karta)

Postadress: Linköpings kommun
Birgittaskolans vuxenutbildning
Klostergatan 49
581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/birgitta http://www.linkoping.se/birgitta

Birgittaskolans vuxenutbildning på Tannefors center

Skicka e-post till Birgittaskolans vuxenutbildning. Tannefors center

E-post: komvux@linkoping.se

Telefon: 072-500 21 58

Besöksadress: Gamla Tanneforsvägen 17 (se karta)

Postadress: Linköpings kommun
Birgittaskolans vuxenutbildning
Klostergatan 49
581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/birgitta http://www.linkoping.se/birgitta

Senast uppdaterad den 27 mars 2020