Handlingsplaner och kvalitetsarbete

Birgittaskolans vuxenutbildning likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen för skolan innehåller visioner och policy för skolmiljön, som skall ha sin utgångspunkt i skolans värdegrund och präglas av öppenhet, generositet och positivt tänkande

Hur blev det? Vilken kvalitet har vi?

Verksamhetsuppdrag och lokala arbetsplaner följs upp i årliga kvalitetsredovisningar. Utöver kommunens elevenkät baseras redovisningarna bland annat på genomförda kursutvärderingar.

På Birgittaskolans vuxenutbildning pågår ett ständigt utvecklingsarbete på olika nivåer genom olika fortbildningsinsatser och utvecklingsprojekt. Mycket av arbetet koncentreras kring språkförbättrande åtgärder för att öka elevernas kunskaper i svenska språket.

Birgittaskolans vuxenutbildning inom vård och omsorg deltar även i internationellt samarbete tillsammans med Birgittaskolans gymnasium.

Senast uppdaterad den 8 juni 2018