Särskild prövning

Särskild prövning SFI

  • Elever som inte går en SFI kurs men vill ha chans att få ett SFI- betyg kan göra en prövning. Prövning innehåller Nationellt prov och extra uppgifter.
  • Först gör eleven ett nationellt prov. Cirka en vecka efter provet får eleven veta resultatet. Om alla delar på nationella provet är godkänt blir eleven kallad att göra del 2, dvs. de extra uppgifterna också.

  • Med nationella provet och extrauppgifterna som grund gör vi en samlad bedömning av elevens kunskaper.

  • Elever som inte uppnår ett godkänt betyg kan på begäran få ett intyg på godkända moment.

  • Prövning är enskild. Del 2 kan alltså inte göras i par eller grupp.

  • Info och anmälningsblankett finns bland annat på skolans hemsida (för eleverna) samt i NP-rummet.

  • Minst tre månader, sommaruppehåll/juluppehåll frånräknat, måste gå innan man kan göra prövning igen, det vill säga samma tidsgräns som gäller vid NP för elever som går en SFI-kurs.

  • Avgiften för prövning är 500:- och ska betalas in i förskott enligt instruktioner på anmälningsblanketten.

  • Resultat/betyg från prövning kan inte överklagas.

 

Senast uppdaterad den 27 september 2017