Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Särskild prövning - SFI

Elever som inte går en sfi-kurs men vill ha chans att få ett sfi- betyg kan göra en prövning. Elever som går en sfi-kurs har också rätt att anmäla sig till en särskild prövning.

  • Prövning innehåller två delar: del 1: nationellt prov och del 2: extra uppgifter.
  • Under en prövning genomför eleven ett nationellt prov och andra examinerande uppgifter för att bedömande lärare ska få ett komplett bedömningsunderlag.
  • Först gör eleven del 1,  ett nationellt prov. Cirka en vecka efter provet får eleven veta resultatet. Om alla delar på nationella provet är godkända blir eleven kallad att göra del 2, dvs. de extra uppgifterna också.
  • Prövning är enskild. Del 2 kan alltså inte göras i par eller grupp.
  • Elever som inte uppnår ett godkänt betyg kan på begäran få ett intyg på godkända moment.
  • Minst tre månader, sommaruppehåll/juluppehåll frånräknat, måste gå innan man kan göra prövning igen, dvs. samma tidsgräns som gäller vid NP för elever som går en sfi-kurs.
  • För externa elever är avgiften 500:- och ska betalas in i förskott enl. instruktioner på anmälningsblanketten. Prövning är dock kostnadsfri för elev som är inskriven på BS eller varit inskriven på BS och slutat kursen med ej godkänt betyg/utan något betyg.
  • Resultat/betyg från prövning kan inte överklagas.

 

Senast uppdaterad den 25 maj 2020