Särskilt stöd

Språket är en resurs inom SFI som vänder sig till elever och lärare på Birgittaskolan. Språkets uppgift är att ge stöd till elever som har svårigheter att nå sina mål i respektive kurs. Stödet kan ges i helklass, i små grupper och enskilt.

Språket

På Språket bemöts elever och grupper utifrån deras speciella behov. Vi jobbar med grundläggande läs- och skrivundervisning, grundläggande ljud- och uttalsträning samt specifik och individanpassad uttalsträning. Vi riktar oss även till elever med NPF-problematik eller annan form av kognitiv funktionsnedsättning.

Språket kan vägleda SFI-lärare, rekommendera åtgärder och ge förslag på pedagogiska verktyg.

För att skicka e-post till lärarna på Språket kan du klicka på namnen nedan.

Grundläggande läs- och skrivundervisning

Anna Hellgren 

Helene Nordenhed

Uttal

Sara Roström

NPF-problematik och kognitiva funktionsnedsättningar

Christina Nilsson

Speciallärare

Louise Gäfvert Lind

Senast uppdaterad den 25 maj 2020