Särskilt stöd

Språket

 

 

Språket är en resurs inom SFI som vänder sig till elever och lärare i Linköpings kommun. Språkets uppgift är att ge stöd till elever som har svårigheter att nå kursmålen. Stödet kan ges i helklass, i små grupper och enskilt.

På Språket bemöts elever och grupper utifrån deras speciella behov. Vi jobbar med grundläggande läs- och skrivundervisning, grundläggande ljud- och uttalsträning samt specifik och individanpassad uttalsträning. Vi riktar oss även till elever med NPF-problematik eller annan form av kognitiv funktionsnedsättning.

Språket kan vägleda SFI-lärare, rekommendera åtgärder och ge förslag på pedagogiska verktyg.

För mer information:

Grundläggande läs och skrivundervisning

Anna Hellgren anna.hellgren@linkoping.se

Helene Nordenhed helene.nordenhed@linkoping.se 

Uttal

Sara Roström sara.rostrom@linkoping.se


NPF-problematik och kognitiva funktionsnedsättningar

Christina Nilsson christina.nilsson2@linkoping.se

Senast uppdaterad den 27 augusti 2018