Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Extra komplement och stöd till dina studier

På Birgittaskolan kan du få extra stöd av vårt stödteam Språket i form av individuell hjälp utifrån de förmågor du ska utveckla för att nå målen i respektive kurs. Vi erbjuder även orienteringskurser där du får möjlighet att fördjupa dig inom något område, till exempel skrivkurs, kommunikationskurs, digital kompetens, omvärldskunskap, matematik, hälsa och rörelse, uttal och latinisering.

Språket

Språket är en resurs inom SFI som vänder sig till elever och lärare på Birgittaskolan. Språkets uppgift är att ge stöd till elever som har svårigheter att nå sina mål i respektive kurs. Stödet kan ges i helklass, i små grupper och enskilt.

Språket jobbar med grundläggande läs- och skrivundervisning, grundläggande ljud- och uttalsträning samt specifik och individanpassad uttalsträning. Språket riktar sig även till elever med NPF-problematik eller annan form av kognitiv funktionsnedsättning. 

Språket kan vägleda SFI-lärare, rekommendera åtgärder och ge förslag på pedagogiska verktyg.

För att skicka e-post till lärarna på Språket kan du klicka på namnen nedan.

Grundläggande läs- och skrivundervisning

Louise Gäfvert Lind (speciallärare)

Helene Nordenhed

Uttal

Sara Roström

Senast uppdaterad den 9 december 2020