Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ändrade villkor för högskoleförberedande examen inom vuxenutbildningen

Regeringen har fattat beslut om ändrade villkor för högskoleförberedande examen inom komvux som börjar gälla från den 1 juli 2021.

En högskoleförberedande examen ska från den 1 juli 2021 vara inriktad mot ett av två studieområden; samhällsvetenskap och humaniora eller naturvetenskap och teknik. Detta innebär en del förändringar från tidigare, bland annat ska det i en gymnasieexamen från komvux bli möjligt att ersätta ämnet naturkunskap med två av ämnena biologi, fysik och kemi. Dessutom ersätts gymnasiearbete av komvuxarbete.

Boka gärna en tid med vår studie- och yrkesvägledning för planering av din examen.

Senast uppdaterad den 30 juni 2021