Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tillfälligt sänkt avgift för prövning

17 juli 2021

Tillfälligt sänkt avgift för prövning för elever som slutfört utbildning i gymnasieskolan 2020 eller 2021

Mellan den 17 juli 2021 och den 31 december 2021 gäller att den avgift som en huvudman får ta ut för en prövning får uppgå till högst 150 kronor för en elev som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller studiebevis under 2020 eller 2021. Den tillfälligt sänkta avgiften gäller för ett prövningstillfälle per kurs.

För övriga prövande som inte har rätt till avgiftsfri prövning får avgiften som tidigare uppgå till högst 500 kronor.

Förordning (2021:592) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

Förordning (2021:593) om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet

Senast uppdaterad den 6 juli 2021