Prövningar

Prövning innebär att du kan läsa en eller flera kurser på egen hand, gå upp i prövning och få betyg. Detta gäller även den som tidigare fått betyg på kursen.

 

 

Prövningsperioder 2019-2020 Birgittaskolans vuxenutbildning

 
Skriftlig prövning* Sista anmälningsdag

19/8, 26/8, 2019

11/11, 18/11, 2019

13/1, 20/1, 2020

27/4, 4/5, 2020

12/6, 2019

16/10, 2019

Inför VT 2020: 11/12, 2019

1/4, 2020

 

Varje prövningstillfälle är två dagar. Om du ska pröva i engelska, historia, samhällskunskap, naturkunskap eller svenska, kan du bara anmäla dig till ett ämne. De ämnena är uppdelade på båda dagarna, övriga ämnen på en dag.

OBS! För prövning i matematik, svenska och svenska som andraspråk i höst gäller särskilda tider i november- december. Mer information om prövningar i Svenska/Svenska som anderaspråk kommer i augusti-september.

För matematik gäller:

Ämne                      Datum          Tid                 Sista anmälningsdag 
Matematik 1 a,b,c 12/12 2019 9.00-14.00  5/12 2019
Matematik 2 10/12 2019 9.00-14.00  5/12 2019
Matematik 3 och 5 11/12 2019 9.00-14.00  5/12 2019
Matematik 4 17/12 2019 9.00-14.30  5/12 2019

För tidigt betyg i matematik (inför ansökan till studier vt -20) gäller: 18/11 2019 kl 16-20 (Sista anmälningsdag 16/10 2019).

 

Du tar själv kontakt med ansvarig lärare om du har frågor angående prövningen.
Datum och tid för ev muntlig och laborativ prövning beslutar du i samråd med ansvarig lärare.

Ett par veckor före prövningen får du en kallelse med datum för prövning.
Den skriftliga prövningen äger rum 16.00 – 20.00 (kan vara kortare beroende på ämne).
Du ska ha med fotolegitimation.

 

 

Kostnadsfritt / Avgift

För elever som deltagit i en kurs inom vuxenutbildningen i Linköpings kommun och erhållit betyget F är prövning kostnadsfri inom ett år efter avslutad kurs. För övriga tas ut en avgift på 500 kronor per prövning. Den ska vara betald senast sista anmälningsdag.

Avgiften betalas till Linköpings kommuns plusgirokonto 9965-5.

På talongen anges "Prövningsavgift komvux 3199-410200-410107” och ditt eget namn.
Betald avgift återbetalas ej. 

Prövningsansvarig: Heléne Olsson, biblioteket, telefonnummer 013-26 30 72.

Skolverkets information om samtliga kurser för komvux på gymnasial nivå

 

Birgittaskolans ämnesinformation för prövning:

Prövning Akutsjukvård

Prövning Barn- och ungdomssjukvård

Prövning Biologi 1

Prövning Biologi 2

Prövning Engelska 4

Prövning Engelska 5

Prövning Engelska 6

Prövning Engelska 7

Prövning Ergonomi

Prövning Etik och människans livsvillkor

Prövning Fysik 1

Prövning Fysik 2

Prövning Hemsjukvård 1

Prövning Historia 1a1

Prövning Historia 1a2

Prövning Hälsopedagogik

Prövning Information och kommunikation

Prövning IT i vård och omsorg

Prövning Kemi 1

Prövning Kemi 2

Prövning Matematik 1

Prövning Matematik 2

Prövning Matematik 3

Prövning Matematik 4

Prövning Matematik 5

Prövning Medicin 1

Prövning Medicin 2

Prövning Naturkunskap 1a1

Prövning Naturkunskap 1a2

Prövning Naturkunskap 1b

Prövning Naturkunskap 2

Prövning Palliativ vård

Prövning Programhantering 1

Prövning Psykologi 1

Prövning Psykiatri 2

Prövning Religionskunskap 1

Prövning Samhällskunskap 1b

Prövning Samhällskunskap 1a1

Prövning Samhällskunskap 1a2

Prövning Specialpedagogik 1

Prövning Specialpedagogik 2

Prövning Svenska 1

Prövning Svenska 2

Prövning Svenska 3

Prövning Svenska som andraspråk grundläggande nivå

Prövning Svenska som andraspråk 1

Prövning Svenska som andraspråk 2

Prövning Svenska som andraspråk 3

Prövning Vård- och omsorgsarbete 1

Prövning Vård- och omsorgsarbete 2

Prövning Vård och omsorg vid demenssjukdomar

Prövning Vårdpedagogik och handledning

Prövning Äldres hälsa och livskvalitet

 

 

 

J

Akutsjukvård

Agneta.Lundin

Barn- och   ungdomssjukvård

Agneta.Lundin

Biologi 1, 2

Anna Olson

Engelska 4, 5

Ann-Mari Skude

Engelska 6

Anna Forslund 

Engelska 7

Rusalina Ehnvall

Ergonomi

Agneta.Lundin

Etik

Agneta.Lundin

Fysik 1

Chuong Nguyen

 Fysik 2

Anna Stråldal

Hemsjukvård

Agneta.Lundin

Historia 2a/b

Johan Esping

Historia 1a1,1a2,1b

Anna Forslund 

Hälsopedagogik

Agneta Lundin 

Information   & kommunikation

Leif Månsson  

IT i vård och   omsorg

Agneta Lundin

Kemi 1 

Kenneth Åstrand

Kemi 2 

Kenneth Åstrand

Matematik 1a, 1b, 1c

Carl Gorgis

Matematik 2a, 2b, 2c

Thomas Johansson

Matematik 3b,   3c 

Charlotte Borrvall

Matematik 4

Chuong Nguyen

Matematik 5

Johan Esping 

Medicin 1

Agneta.Lundin

Medicin 2

Agneta.Lundin

Naturkunskap   1a1,1a2,1b, 2

Thomas Johansson

Palliativ   vård

Agneta.Lundin

Programmering   1

Carl Gorgis

Psykiatri 1

Agneta.Lundin

Psykiatri 2

Agneta.Lundin

Psykologi

Gabriella Sköld

Religionskunskap   1, 2

Gabriella Sköld

Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b

Elin Lundborg

Specialpedagogik   1, 2

Agneta.Lundin

Svenska som   andraspråk grund

Louise Lilja

Svenska som   andraspråk 1

Mimmi Bäckman

Svenska som   andraspråk 2

Petra Rannestam

Svenska som   andraspråk 3

Sofie Bäckman

Svenska 1

Petra Rannestam

Svenska 2,3

Anna Johansson

Vård och   omsorg vid demenssjukdomar

Agneta.Lundin

Vård- och omsorgsarbete   1

Agneta Lundin

Vård- och   omsorgsarbete 2

Agneta.Lundin

Vårdpedagogik   och handledning

Agneta.Lundin

Äldres hälsa   och livsvillkor

Agneta.Lundin

Senast uppdaterad den 11 september 2019