Prövningar

Prövning innebär att du kan läsa en eller flera kurser på egen hand, gå upp i prövning och få betyg. Detta gäller även den som tidigare fått betyg på kursen.

 

 

Prövningsperioder 2020 Birgittaskolans vuxenutbildning

Skriftlig prövning Sista anmälningsdag

27/4, 4/5, 2020

1/4, 2020

 Varje prövningstillfälle är två dagar. Om du ska pröva i engelska, historia, samhällskunskap eller naturkunskap, kan du bara anmäla dig till ett ämne. De ämnena är uppdelade på båda dagarna, övriga ämnen på en dag.

Du tar själv kontakt med ansvarig lärare om du har frågor angående prövningen.
Datum och tid för ev muntlig och laborativ prövning beslutar du i samråd med ansvarig lärare.

Ett par veckor före prövningen får du en kallelse med datum för prövning.
Den skriftliga prövningen äger rum 16.00 – 20.00 (kan vara kortare beroende på ämne). 
Du ska ha med fotolegitimation.

 

För matematik gäller

Ämne                      Datum          Tid                 Sista anmälningsdag 
Matematik 1 a,b,c 14/5 2020 9.00-14.00  7/5 2020
Matematik 2 19/5 2020 9.00-14.00  11/5 2020
Matematik 3 15/5 2020 9.00-14.00  7/5 2020
Matematik 4 20/5 2020 9.00-14.30  11/5 2020
Matematik 5 15/5 2020  9.00-14.30 7/5 2020

 

För svenska och svenska som andra språk gäller följande tider

Ämne Datum Tid Del av prövning Sista anmälningsdag
Sva 1 och Sve 1 21/4 2020 kl.9 - 12 Läsförståelse 24/2-2020
Sva 1 och Sve 1 23/4 2020 kl. 8,30 - 12 Skrivuppgift 24/2-2020
Sva 2 11/5 2020 kl. 9 - 12 Läsförståelse 24/2-2020
Sva 2 och Sve 2 12/5 2020 kl 8,30 - 12 Skrivuppgift 24/2-2020
Sva 3 och Sve 3 12/5 2020 kl. 8,30 - 13 Skrivuppgift 24/2-2020

 

Kostnadsfritt / Avgift

För elever som deltagit i en kurs inom vuxenutbildningen i Linköpings kommun och erhållit betyget F är prövning kostnadsfri inom ett år efter avslutad kurs. För övriga tas ut en avgift på 500 kronor per prövning. Den ska vara betald senast sista anmälningsdag.

Avgiften betalas till Linköpings kommuns plusgirokonto 9965-5  

På talongen anges "Prövningsavgift komvux 3199-410200-410107” och ditt eget namn.

Du kan också betala med Swish: 123 628 40 12. Vid Swishbetalning ange "Prövning för......" (ditt för- och efternamn)


Betald avgift återbetalas ej. 

Prövningsansvarig: Heléne Olsson, biblioteket, telefonnummer 013-26 30 72.

Skolverkets information om samtliga kurser för komvux på gymnasial nivå

 

Birgittaskolans ämnesinformation för prövning:

Prövning Akutsjukvård

Prövning Barn- och ungdomssjukvård

Prövning Biologi 1

Prövning Biologi 2

Prövning Engelska 4

Prövning Engelska 5

Prövning Engelska 6

Prövning Engelska 7

Prövning Ergonomi

Prövning Etik och människans livsvillkor

Prövning Fysik 1

Prövning Fysik 2

Prövning Hemsjukvård 1

Prövning Historia 1a1

Prövning Historia 1a2

Prövning Historia 1b

Prövning Hälsopedagogik

Prövning Information och kommunikation

Prövning IT i vård och omsorg

Prövning Kemi 1

Prövning Kemi 2

Prövning Matematik 1

Prövning Matematik 2

Prövning Matematik 3

Prövning Matematik 4

Prövning Matematik 5

Prövning Medicin 1

Prövning Medicin 2

Prövning Naturkunskap 1a1

Prövning Naturkunskap 1a2

Prövning Naturkunskap 1b

Prövning Naturkunskap 2

Prövning Palliativ vård

Prövning Programhantering 1

Prövning Psykologi 1

Prövning Psykiatri 2

Prövning Religionskunskap 1

Prövning Samhällskunskap 1b

Prövning Samhällskunskap 1a1

Prövning Samhällskunskap 1a2

Prövning Specialpedagogik 1

Prövning Specialpedagogik 2

Prövning Svenska 1

Prövning Svenska 2

Prövning Svenska 3

Prövning Svenska som andraspråk grundläggande nivå

Prövning Svenska som andraspråk 1

Prövning Svenska som andraspråk 2

Prövning Svenska som andraspråk 3

Prövning Vård- och omsorgsarbete 1

Prövning Vård- och omsorgsarbete 2

Prövning Vård och omsorg vid demenssjukdomar

Prövning Vårdpedagogik och handledning

Prövning Äldres hälsa och livskvalitet

 

 

 

Akutsjukvård

Maria Lindbom

Barn- och   ungdomssjukvård

Maria Lindbom

Biologi 1, 2

Anna Olson

Engelska 4, 5

Monica Bunte

Engelska 6

Anna Forslund 

Engelska 7

Rusalina Ehnvall

Ergonomi

Maria Lindbom

Etik

Maria Lindbom

Fysik 1

Anna Stråldal

 Fysik 2

Chuong Nguyen

Hemsjukvård

Maria Lindbom

Historia 2a/b

Johan Esping

Historia 1a1,1a2,1b

Anna Forslund 

Hälsopedagogik

Maria Lindbom 

IT i vård och   omsorg

Maria Lindbom

Kemi 1 

Kenneth Åstrand

Kemi 2 

Kenneth Åstrand

Matematik 1a

Anders Friedmann

Matematik 1b, 1c

Chuong Nguyen

Matematik 2a

Thomas Johansson

Matematik 2b, 2c

Carl Gorgis

Matematik 3b,   3c 

Charlotte Borrvall

Matematik 4

Chuong Nguyen

Matematik 5

Johan Esping 

Medicin 1

Maria Lindbom

Medicin 2

Maria Lindbom

Naturkunskap   1a1,1a2,1b, 2

Thomas Johansson

Palliativ   vård

Maria Lindbom

Programmering   1

Carl Gorgis

Psykiatri 1

Maria Lindbom

Psykiatri 2

Maria Lindbom

Psykologi

Gabriella Sköld

Religionskunskap   1, 2

Gabriella Sköld

Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b

Elin Lundborg

Specialpedagogik   1, 2

Maria Lindbom

Svenska som andraspråk grund

Linda Bengtsson

Svenska som  andraspråk 1

Petra Rannestam

Svenska som   andraspråk 2

Mimmi Bäckman

Svenska som   andraspråk 3

Sofie Bäckman

Svenska 1, 2

Karin Norman

Svenska 3

Petra Rannestam

Vård och   omsorg vid demenssjukdomar

Maria Lindbom

Vård- och omsorgsarbete   1

Maria Lindbom

Vård- och   omsorgsarbete 2

Maria Lindbom

Vårdpedagogik   och handledning

Maria Lindbom

Äldres hälsa   och livsvillkor

Maria Lindbom

Senast uppdaterad den 7 februari 2020