Scheman och läsårstider

Välj Grupp - vecka eller termin. Då får du schema för gruppen. Vill du ha ett personligt schema får du det på skolan.

Schema - Novaschem

Läsårstider 2019/2020:

HT 2019-08-19--2019-12-20
VT 2020-01-13--2020-05-29

 

OBS! undervisning bedrivs v8, v15 och v44 .

Höstterminen omfattar 18 veckor vilket innebär att det krävs minst 360 poäng för heltidsstudier.

Vårterminen omfattar 20 veckor vilket innebär att det krävs minst 400 poäng för heltidsstudier.

Studiedagar:
2019-10-03
2019-10-04
2019-11-11
Senast uppdaterad den 11 december 2019