Scheman och läsårstider

Välj Grupp - vecka eller termin. Då får du schema för gruppen. Vill du ha ett personligt schema får du det på skolan.

Schema - Novaschem

Höstterminen 2018:

2018-08-13-- 2018-12-21

Vårterminen 2019:

2019-01-09--2019-05-28

OBS! undervisning bedrivs v 8 och v 16.

Höstterminen omfattar 18 veckor vilket innebär att det krävs minst 360 poäng för heltidsstudier.

Vårterminen omfattar 20 veckor vilket innebär att det krävs minst 400 poäng för heltidsstudier.

Studiedagar:
2018-10-04
2019-02-06
2019-04-26 Gemensam studiedag för enheten.
Senast uppdaterad den 20 mars 2019