Scheman och läsårstider

Välj Grupp - vecka eller termin. Då får du schema för gruppen. Vill du ha ett personligt schema får du det på skolan.

Schema - Novaschem

Höstterminen 2019:

2019-08-19-- 2019-12-20

 

OBS! undervisning bedrivs v 44.

Höstterminen omfattar 18 veckor vilket innebär att det krävs minst 360 poäng för heltidsstudier.

Vårterminen omfattar 20 veckor vilket innebär att det krävs minst 400 poäng för heltidsstudier.

Studiedagar:
2019-10-03
2019-10-04
2019-11-11
Senast uppdaterad den 9 oktober 2019