Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskoleutbildning för vuxna till och med årskurs 9.

Om du saknar kunskaper på grundskolenivå eller behöver repetera är du välkommen att delta i grundläggande vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20. Vi erbjuder kurser på alla nivåer till och med årskurs 9.

Basår med vårdinriktning

Är din plan att bli behörig till Vård- och omsorgsutbildningen för att kunna arbeta som undersköterska? Då kan vi erbjuda ett grundläggande basår. Du läser grundläggande svenska som andraspråk tillsammans med kurserna Biologi, Samhällskunskap och orienteringskursen Vård och omsorg. Det är en bra förberedelse för Vård- och omsorgsutbildningen.

För ytterligare information kontakta studievägledarna.

Inger Ek, studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 30

Roger Karlsson studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 29

Senast uppdaterad den 24 april 2017