Gymnasial vuxenutbildning

Vi erbjuder utbildning med stort kursutbud och många valmöjligheter

Vi erbjuder dig kurser på gymnasienivå som kan läsas med lärarledd undervisning på dagtid eller som distanskurser (läs mer om distans under rubriken distansutbildning).

Du är välkommen att ansöka till gymnasial vuxenutbildning från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20. Har du en examen eller ett studiebevis från gymnasieskolan så är du välkommen att ansöka direkt.

Du kan studera till en hel gymnasieexamen men du kan även studera enstaka kurser om du tex saknar behörighet till någon utbildning som du har tänkt dig att söka.

På gymnasienivå finns även vår Vård- och omsorgsutbildning som ger dig undersköterskekompetens. Behörighet till den utbildningen är: grundläggande svenska eller grundläggande svenska som andraspråk. Läs mer om utbildningen under rubriken Vård och omsorg

Vill du göra en studieplanering vänd dig till Studie- och yrkesvägledarna 

Inger Ek, studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 30

Roger Karlsson studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 29

 

Senast uppdaterad den 3 januari 2017