Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kurslitteratur Birgittaskolans vuxenutbildning

Läromedelsförteckning hösten 2021 Birgittaskolans vuxenutbildning

Kurs

Författare

Läromedel

Biologi 1, Närkurs   Meddelas vid kursstart
Biologi 1, Distans   Meddelas vid kursstart
     
Biologi 2, Närkurs Karlsson, Krigsman mfl. LIBER AB Biologi 2, ISBN 9789147085903
Biologi 2, Distans Karlsson, Krigsman mfl. LIBER AB Biologi 2, ISBN 9789147085903

Kurs

Författare

Läromedel

GRUNDLÄGGANDE KURSER

 

 

Engelska 4 Stephens, Holm New Levels 4, ISBN 40697028
  Eyre Online Grammar 1, ISBN 9789144093659
     
     

GYMNASIALA KURSER

   
Engelska 5 Gustafsson m fl Core 1, ISBN 9789162275143
  Dalin/Hanson/Tuthill Stepping Stone Grammar in English, ISBN 9789140694584
     
Engelska 6 Gustafsson m fl Core 1, ISBN 9789162275143
  Dalin/Hanson/Tuthill Stepping Stone Grammar in English, ISBN 9789140694584
     
Engelska 7   Material i lärplattformen ItsLearning och Google Classroom

Kurs

 Författare

 Läromedel

Fysik 1a Pålsgård, Kvist, Nilson Ergo fysik 1, ISBN 9789147126224
     
Fysik 2 Pålsgård, Kvist, Nilson Ergo fysik 2, ISBN 9789147132102

Kurs

Författare

Läromedel

  Peter Östman Geografi: Människan, resurserna, miljön, hållbar utveckling 1, ISBN 9789147103393

 Kurs

 Författare

 Läromedel

Historia 1a1 Niklas Ericsson, Magnus Hansson Samband Historia 1B Grundbok
    ISBN 9789152343579, andra upplagan 2017 (tryckt 2017-2020)
Historia 1a2 och 1b Niklas Ericsson, Magnus Hansson Samband Historia 1B Grundbok
    ISBN 9789152343579, andra upplagan 2017 (tryckt 2017-2020)
     
Historia 2a Niklas Ericsson, Sanoma utbildning Samband Historia Tema, ISBN 9789152304457
     
Historia 3 Florén och Ågren, Studentlitteratur Historiska undersökningar, ISBN 9789144045139

Kurs

Författare

Läromedel

Kemi 1 Henriksson, A Syntes Kemi 1 uppl 2, Gleerups, ISBN 9789140674180
  Henriksson, A eller Syntes Kemi 1 uppl 3, Gleerups, ISBN 9789151100807
     
     
Kemi 2 Henriksson, A Syntes Kemi uppl 2, Gleerups, ISBN 9789140674197
  Henriksson, A eller Syntes Kemi uppl 3, Gleerups, ISBN 9789151100814
    (båda upplagorna fungerar)

Kurs

Författare

Läromedel

GYMNASIALA KURSER

   
Matematik 1a Alfredsson et al Natur & Kultur Matematik 5000+ 1a, ISBN 9789127460089
Matematik 1b Alfredsson et al Natur & Kultur Matematik 5000+ 1b, ISBN 9789127455290
Matematik 1c Alfredsson et al Natur & Kultur Matematik 5000+ 1c, Upplaga 2021 ISBN 9789127460560
     
Matematik 2a Alfredsson Erixon m.fl, Natur & Kultur Matematik 5000 2a, ISBN 9789127423633
Matematik 2b, 2c Alfredsson Erixon m.fl, Natur & Kultur Matematik 5000 Kurs 2bc Vux, ISBN 9789127435049
     
Matematik 3b Alfredsson Erixon m.fl, Natur & Kultur Matematik 5000 Kurs 3b, ISBN 9789127426306
Matematik 3c Alfredsson Erixon m.fl, Natur & Kultur Matemaik 5000+ Kurs 3c, ISBN 9789127455283
     
Matematik 4 Alfredsson Erixon m.fl, Natur & Kultur Matematik 5000+ Kurs 4, ISBN 9789127455771
     
Matematik 5 Alfredsson Erixon m.fl, Natur & Kultur Matematik 5000 kurs 5 blå lärobok, ISBN 9789127441699

Kurs

Författare

Läromedel

GYMNASIALA KURSER

   
Naturkunskap 1a1 Anders Henriksson, Gleerups Synpunkt 1a1, 2:a upplagan, ISBN 9789140692665
Alternativt: Interaktiv på Nk1a1
Naturkunskap 1a2 och 1b Anders Henriksson, Gleerups Synpunkt 1b, 2:a upplagan, ISBN 9789140692603
Alternativt: Interaktiv på Nk1b
     
Naturkunskap 2 Anders Henriksson, Gleerups Synpunkt 2, 2:a upplagan. 100 poäng, ISBN: 9789140695864
Alternativt: Interaktiv bok

Kurs

 Författare

 Läromedel

Programmering 1, Närkurs Skansholm, Jan Java – steg för steg, ISBN 9789144085876
Programmering 1, Distans Skansholm, Jan Java – steg för steg, ISBN 9789144085876
     
Programmering 2, Närkurs Meddelas vid kursstart Meddelas vid kursstart

Kurs

Författare

Läromedel

Psykologi 1, 2a Gabriella Berensen och Katri Cronlund, Sanoma utbildning Mänskligt - Psykologi 1 och 2a, ISBN 9789152325827

Kurs

Författare

Läromedel

Religion 1 Olof Franck, Studentlitteratur Religionskunskap 1 - om mening, värde och tro, ISBN 978914494083
    eller Lika och unika, ISBN 9789144051864
    Välj mellan bok inklusieve digitalprodukt eller enbart digitalprodukt
     
Religion 2 Olof Franck, Studentlitteratur Lika och unika, ISBN 9789144051864
    Välj mellan bok inklusive digitalprodukt eller enbart digitalprodukt

Kurs

Författare

Läromedel

GYMNASIALA KURSER

   
Samhällskunskap 1a1   Valfri kursbok avsedd för Samhällskunskap 1a1 eller 1b
Samhällskunskap 1a2, 1b Almgren, Höjelid, Nilsson Reflex Plus (2017), ISBN 9789140695574
     
Samhällskunskap 2, 3 Almgren, Hydén, Svenning Stringent Samhällskunskap 2-3, ISBN 9789144105055

Kurs

Författare

Läromedel

GRUNDLÄGGANDE KURSER

   
Svenska som andraspråk, GRNSVA, närkurs med start före vecka 42 Katarina Asker, Sanoma Grundhjulet, ISBN 9789152327982
Svenska som andraspråk, GRNSVA, närkurs med start efter vecka 42 Cécile Tartar, Marie-Elen Osbeck Språket grunden till din framtid, ISBN 9789144126357
Delkurs 1 Grundhjulet
Delkurs 2 Grundhjulet
Delkurs 3 Grundhjulet
Delkurs 4 Grundhjulet
Lasse Svensson, Studentlitteratur Forma svenskan, ISBN 9789144110721
Svenska som andraspråk, GRNSVAD, distanskurs med start före vecka 42 Norén och Bergqvist, Liber Språkguiden, ISBN 9789147104406
 Svenska som andraspråk, GRNSVAD, distanskurs delkurs 1 med start efter vecka 42  Cécile Tartar, Marie-Elen Osbeck Språket grunden till din framtid, ISBN 9789144126357
     

GYMNASIALA KURSER

   
Svenska 1 Markstedt, Eriksson, Sanoma Svenska Impulser 1, ISBN 9789152337899
     
Svenska 2 Markstedt, Eriksson, Sanoma Svenska impulser 2, ISBN 9789152354025
     
Svenska 3 Markstedt, Eriksson, Sanoma Svenska impulser 3, ISBN 9789152319895
     
Svenska som andraspråk 1 Markstedt, Löwenhielm, Sanoma utbildning Svenska impulser 1, svenska som andraspråk, ISBN 9789152345726
  Lasse Svensson, Studentlitteratur Forma svenskan, ISBN 9789144110721
     
Svenska som andraspråk 2 och 3 Eva Hedencrona, Studentlitteratur Kontext svenska som andraspråk 2-3, ISBN 9789144103457
    Form i Fokus, övningsbok i svensk grammatik, Del C, ISBN 9789174346916
    Facit till Form i Fokus, ISBN 9789174347319
     
Konversationskurs, orienteringskurs Cecilia Fasth, Folkuniversitetets förlag Inga läromedel

Hör och Härma finns att låna på skolans bibliotek

Period 1

 • Anatomi och fysiologi 1 
  Anatomi och fysiologi 1. Rosita Christensen, Kristina Ohlsén, Sanoma, ISBN: 978-91-523-5737-8

 • Gerontologi och geriatrik
  Gerontologi och geriatrik. Eva-Lena Lindquist, Gleerups, ISBN: Pe9789151104454

 • Omvårdnad 1
  Omvårdnad 1.Kjell Hjelm. Sanoma förlag. ISBN:9789152360019

 • Social omsorg 1 Social omsorg 1, Sanoma, Cattrin Hurtig, ISBN: 978-91-523-5772-9

 • Hälso och sjukvård 1: 
  Hälso- och sjukvård 1 (Gleerups). Bengtsson, M., Christidis, M., Lundström, U., & Stenlund, A-L. (2021).ISBN: 9789151106465Period 2

 • Gerontologi och geriatrik 
  Gerontologi och geriatrik Eva-Lena Lindquist, Gleerups, ISBN Pe9789151104454

 • Omvårdnad 2
  Omvårdnad 2, Bengtsson, Christiania, Lundström, Stenlund, Gleerup. Artikelnummer: 51106427

 • Social omsorg 2 
  Vård och omsorgsarbete 2 Gudrun Arvidsson Liber 2013 ISBN 978-91-47-10770-4

 • Psykiatri 1
  Psykiatri 1.Tredje upplagan 2021 Sanoma utbildning. Ann-Marie Göransson
  ISBN: 978915236161

 • Hälso och sjukvård 1 
  Hälso- och sjukvård 1 (Gleerups). Bengtsson, M., Christidis, M., Lundström, U., & Stenlund, A-L. (2021).ISBN: 9789151106465
Termin 3

 • Akutsjukvård
  Akutsjukvård Anna- Lena Stenlund 2016 ISBN 9789140690470

 • Hemsjukvård
  Hemsjukvård Elisabeth Levy, Sanoma ISBN 9789152315170

 • Äldres hälsa och livsvillkor
  Äldres hälsa och livskvalitet Margareta Skog, Margareta Grafström 2013 ISBN 9789152315217

 • Psykiatri 2
  Psykiatri 2 Andersson Höglund Inger & Hedman Ahlström Britt

 • Rättspsykiatri
  Den Rättspsykiatriska vården Strand Susanne, Holmberg Gunnar (2018) Studentlitteratur ISBN 9789144115849

 • Medicin 2
  Medicin 2 Gillå. U. Wide. P (2018) Sanoma Utbildning AB Stockholm ISBN 9789152325933

 • Barn och ungdomssjukvård
  Marie Edwinson Månsson & Karin Enskär. Pediatrisk vård och specifik omvårdnad. Studentlitteratur. ISBN 978-91-44-01991

 

Senast uppdaterad den 1 juli 2021