Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vård och omsorg

Vill du arbeta som undersköterska, vårdbiträde, skötare, vårdare, personlig assistent eller med socialt arbete? Då är Vård och omsorg rätt utbildning för dig. Yrket undersköterska kommer inom några år att få en skyddad yrkestitel.

Våra pedagoger med stor kompetens erbjuder dig en utbildning med hög kvalitet utifrån dina önskemål.

Väljer du att läsa närstudier hos oss får du låna kurslitteratur under utbildningen.

 

Utbildningen för dig som brinner för att arbeta med människor!

Vi har lång erfarenhet av vårdutbildning och vi samverkar med arbetslivet. Våra erfarna pedagoger med sin stora kompetens erbjuder dig en utbildning utifrån dina förutsättningar och önskemål.

Hos oss kan du läsa enstaka kurser eller en sammanhållen utbildning på två respektive tre terminer, se kursplan nedan. Du kan studera med lärarledd undervisning på dagtid enligt schema eller på distans, läs mer om distans under rubriken distans. Du kan eventuellt validera dina kunskaper om du har jobbat länge inom yrket, läs mer under Validering Vård- och omsorg längre ned på sidan. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare gör du en planering för dina studier.

Låna böcker gratis

Väljer du att läsa närstudier hos oss får du låna kurslitteratur under utbildningen.

APL

Under utbildningen ingår det APL (arbetsplatsförlagt lärande) som en viktig del av utbildningen. Vi har välutrustade metodrum där du får öva på olika praktiska moment som gör att du blir väl förberedd inför din APL.

Vård och omsorgscollege

Vi är stolta över att vara certifierade inom Vård och omsorgscollege i Östergötland. Certifieringen är en kvalitetssäkring på att du får den utbildning som branschen efterfrågar.

Efter utbildningen: Du har goda möjligheter att få en anställning inom vård och omsorg. 

Förkunskaper

Förkunskapskrav vårdbiträde: Godkänt i svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå.

Förkunskapskrav undersköterska: Godkänt i svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå.

 

 

Period 1

 

Kurs Poäng
Orienteringskurs, studieteknik 50
Anatomi och fysiologi 1 50
Social omsorg 1

100

Omvårdnad 1

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Gerontologi och geriatrik

100

Sve 1/Sva 1, delkurs 1 50
APL 1  

 

Period 2

 

Kurs Poäng
Psykologi 1 50
Psykiatri 1 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
Sve 1/Sva 1, delkurs 2 50
Eventuellt vårdsvenska istället för Sve1/Sva1 100
Orienteringskurs studiestöd 100
APL 2  

 

Period 1

 

Kurs Poäng
Orienteringskurs, studieteknik 50
Anatomi och fysiologi 1 50
Social omsorg 1

100

Omvårdnad 1

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Gerontologi och geriatrik

100

Sve 1/Sva 1, delkurs 1 50
APL 1  

 

Period 2

 

Kurs Poäng
Psykologi 1 50
Psykiatri 1 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
Social omsorg 2 100
Omvårdnad 2 100
Anatomi och fysiologi 2 50
Sve 1/Sva 1, delkurs 2 50
APL 2  

 

 

Period 3 

Psykiatri 2 100
Hälsa och sjukvård 2  100 
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
Vård och omsorg specialicering 100
Samhällskunskap 1 50
APL 3  

 

 

   

 

   

Vid validering görs en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och erfarenheter. För att du ska få formell kompetens (betyg)  på dina kunskaper görs bedömningen mot kursplaner och kunskapskrav i Vård- och omsorgsprogrammet.

Valideringen inleds med ett samtal med  läraren för att kartlägga de kunskaper du har.

Planering av valideringen görs med utgångspunkt från dina individuella kunskaper. Beroende på vilken kurs du ska validera sker den muntligt, skriftligt eller praktiskt. Den kan ske individuellt eller i mindre grupp. Om du behöver komplettera delar av en kurs gör vi tillsammans en studieplanering som passar dig. Som avslutning får du ett formellt betyg på den aktuella kursen.

 

Senast uppdaterad den 18 mars 2021