Vård och omsorg

 

Utbildningen för dig som brinner för att arbeta med människor!

Vill du arbeta som vårdbiträde, undersköterska, skötare, vårdare, personlig assistent eller med socialt arbete? Då har Birgittaskolans vuxenutbildning utbildningen för dig. Våra erfarna pedagoger med sin stora kompetens erbjuder dig en utbildning utifrån dina förutsättningar och önskemål.

Hos oss kan du läsa enstaka kurser eller en sammanhållen utbildning på två respektive tre terminer, se kursplan nedan. Du kan studera med lärarledd undervisning på dagtid enligt schema eller på distans, läs mer om distans under rubriken distans. Du kan eventuellt validera dina kunskaper om du har jobbat länge inom yrket, läs mer under Validering Vård- och omsorg längre ned på sidan. Tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare gör du en planering för dina studier.

I flera av kurserna ingår det APL (arbetsplatsförlagt lärande) som en viktig del av utbildningen. Vi har välutrustade metodrum där du får öva på olika praktiska moment som gör att du blir väl förberedd inför din APL.

Vi är stolta över att vara certifierade inom Vård och omsorgscollege i Östergötland. Certifieringen är en kvalitetssäkring på att du får den utbildning som branschen efterfrågar.

Förkunskapskrav vårdbiträde: Godkänt i SFI nivå D.

Förkunskapskrav undersköterska: Godkänt i svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå.

Efter utbildningen: Du har goda möjligheter att få en anställning inom vård och omsorg. 

För ytterligare information kontakta:

Inger Ek, studie- och yrkesvägledare, tel 013-20 77 30

Agneta Lundin, lärare, tel 013-26 30 80

Lars Uhlin, rektor, tel 013-20 72 51

Utbildning inom vård och omsorg, vårdbiträde

800 poäng vårdkurser + grundläggande svenska

 

Heltidsstudier – 2 terminer

 

Förkunskapskrav: Godkänt i kursen SFI D

 

Termin 1

 

 

Orienteringskurs, studieteknik 50 p  

 

Hälsopedagogik

100 p

 

 

Medicin 1

150 poäng

 

Vård- o omsorgsarbete 1,

delkurs 1, 100 p

 

Termin 2

 

 

Etik och människans livsvillkor

100 p

 

 

Psykiatri 1

100 p

 

Psykologi 1

50 p

 

 

Specialpedagogik

100

 

Vård- och

omsorgsarbete 1

delkurs 2, 100 p         APL

 

 

 

 

Förutom vårdkurserna kommer du som har betyg från SFI-D att

parallellt läsa grundläggande Svenska som andraspråk, delkurs 1 och 2

 

 

 

Utbildning inom vård och omsorg 1500 poäng

Heltidsstudier - 3 terminer

Heltidsstudier – 4 terminer (planera med studievägledare)

 

Förkunskapskrav: Godkänt betyg i Svenska motsvarande grundskolans åk 9

 

Termin 1:

 

 

Medicin 1

150 p

 

 

Psykologi 1

50 p

 

Hälsopedagogik

100 p

 

Vård- och

omsorgsarbete 1 

200 p     APL

 

Termin 2:

 

 

Etik och människans livsvillkor

100 p

 

Psykiatri 1

100 p

 

Specialpedagogik 1

100 p

 

Vård- och omsorgsarbete 2

150 p      APL

Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 p 

 

 

Termin 3 – Inriktningar + 50/100 poäng valbar kurs

 

 

Akutsjukvård

Akutsjukvård, APL   200 p
Medicin 2 100 p
Palliativ vård 100 p
IT i vård och omsorg 100 p

 

Barn och ungdomssjukvård

Barn och ungdomssjukvård, APL 200 p
Medicin 2 100 p
Palliativ vård 100 p
IT i vård och omsorg 100 p

 

Psykiatri

Psykiatri 2, APL, 200 p
Socialpedagogik,   100 p
Samhällsbaserad psykiatri 100 p
IT i vård och omsorg 100 p

 

Funktionsnedsättning

Specialpedagogik 2, APL 100 p
Ergonomi   100 p
Hemsjukvård,   100 p
IT   i vård och omsorg 100 p
Socialpedagogik 100 p

 

Äldreomsorg.

Äldres hälsa och livskvalitet APL, 200p
Hemsjukvård 100 p
Palliativ vård 100 p
IT i vård och omsorg 100p

 

 

 

Vid validering görs en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och erfarenheter. För att du ska få formell kompetens (betyg)  på dina kunskaper görs bedömningen mot kursplaner och kunskapskrav i Vård- och omsorgsprogrammet.

Valideringen inleds med ett samtal med  läraren för att kartlägga de kunskaper du har.

Planering av valideringen görs med utgångspunkt från dina individuella kunskaper. Beroende på vilken kurs du ska validera sker den muntligt, skriftligt eller praktiskt. Den kan ske individuellt eller i mindre grupp. Om du behöver komplettera delar av en kurs gör vi tillsammans en studieplanering som passar dig. Som avslutning får du ett formellt betyg på den aktuella kursen.

 

Senast uppdaterad den 20 juni 2018