Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Yrkeshögskola - Vårdadministratör

I samarbete med Östsvenska Yrkeshögskolan erbjuder Birgittaskolan yrkeshögskoleutbildning till vårdadministratör.

Dator med stetoskop

 

Planerade startdatum

Tre starter är planerade:

 • Start 1: Hösten 2021 (sistan ansökningsdag är 15/5)
 • Start 2: Våren 2022 (sista ansökningsdag 1/10)
 • Start 3: Hösten 2022 (sista ansökningsdag ej bestämd)

Vad gör en vårdadministratör?

Som vårdadministratör arbetar du med journalskrivning efter diktat, receptionsarbete där du tar emot patienter, bokar tider med mera.

Du arbetar även med remisshantering där du registrerar/bokar tider/har hand om väntelista och vidarebefordrar remisser till rätt instans. Arbetsuppgifter inom ekonomi som t ex fakturahantering, avvikelsehantering ingår också. Du kan även arbeta med att ta fram och analysera statistiska underlag och vara delaktig i eventuella förbättringsarbeten i olika projektformer.

En viktig kugge i organisationen

Som vårdadministratör är du en viktig kugge i organisationen. Du servar både läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt annan administrativ personal.

Arbetet är roligt, utvecklande och varierande, vilket kräver att du är serviceinriktad, flexibel, strukturerad, noggrann och kan ha många bollar i luften samtidigt.

Region Östergötland och Birgittaskolan har tillsammans skapat innehållet i utbildningen för att garantera att du får den yrkeskompetens som arbetsgivaren efterfrågar.

Utbildningens utformning

Utbildningen genomförs som närstudier och omfattar 400 YH-poäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier. LIA (Lärande I Arbete) ingår i utbildningens alla fyra perioder.

Utbildningen genomförs på Birgittaskolan.

Följande kurser ingår i utbildningen

 • Anatomi, fysiologi och sjukdomslära
 • Branschengelska
 • Förbättringskunskap
 • Informationsteknik
 • Kommunikation
 • LIA (fyra kurser)
 • Medicinska terminologi
 • Patientdokumentation och diagnosklassificering
 • Statistik
 • Teamarbete
 • Vårdekonomi
 • Examensarbete (Logistik och processer)

Grundläggande behörighet

Behörig att antas till utbildningen är den som:

 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1.
  (Detta kan t.ex. vara den som har fullständigt avgångsbetyg med sifferbetyg från äldre svensk gymnasial utbildning eller har slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan, alternativt gymnasial vuxenutbildning, och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.)

 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

 4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Särskild behörighet

Utbildningen är av sådan karaktär att ett godkänt betyg eller över, i kurserna Svenska B/2 och Engelska B/6 krävs för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Godkänt eller högre betyg i dessa kurser eller motsvarande kunskaper är alltså ett särskilt förkunskapskrav. (På skalan 1-5 anses 3-5 vara godkänt betyg och på skalan AF anses A-E vara godkända betyg.)

Reell kompetens

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens. Skicka i sådant fall med ett personligt brev i din ansökan där du förklarar hur du har de kunskaper som krävs för behörighet.

Antagningsprocess

 1. En lista rangordnad efter jämförelsetal med samtliga ansökningar där meritpoäng för vardera urvalsgrund återges presenteras för ledningsgruppen som fattar beslut om antagning.

 2. Den sökande underrättas via e-post om beslutet. Den sökande ges möjlighet att inom en begränsad tid tacka ja eller nej till utbildningen. Inget svar betraktas som ett nej.

 3. Då lediga platser uppstår genom att redan antagna tackar nej går plats till reservplacerade enligt tidigare upprättad lista. 

 4. Ledningsgruppen fattar beslut om dessa kompletterande antagningar.

 

Senast uppdaterad den 23 augusti 2021