Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Flytt av vuxenutbildning och SFI

Inför höstterminen 2022 kommer Birgittaskolans vuxenutbildning flytta till nya lokaler på Teknikringen 2, i Mjärdevi och bildar då en ny enhet inom vuxenutbildning.

För dig som studerar på vuxenutbildningen

Vid höstterminens start 2022 kommer du som studerar på Birgittaskolans vuxenutbildning att få undervisning i nya studielokaler och klassrum på Teknikringen 2, i Mjärdevi. Undervisning inom vård och omsorg och kemi, fysik, biologi och naturkunskap kommer även fortsättningsvis att ske på Birgittaskolan.

En ny enhet inom vuxenutbildning skapas

Birgittaskolans vuxenutbildning kommer att bli en egen enhet, med start hösten 2022. Detta kommer att bidra till en tydligare och starkare aktör inom vuxenutbildning som skapar möjligheter att vidareutveckla den kommunala vuxenutbildningen.

I arbetet med att hitta nya lokaler har hänsyn tagits till storlek av lokal, geografisk placering och närhet till kollektivtrafik. Mjärdevi är ett område som bland annat samlar internationella storföretag, nystartade småföretag och världsledande forskning. 

Ett pågående arbete

Den nya enheten kommer att starta i augusti 2022 och då kommer även flytten av vuxenutbildningen från Birgittaskolan att ske. Under hösten 2021 och våren 2022 kommer arbetet med planering inför flytten av vuxenutbildning att pågå.

Vanliga frågor och svar

Vuxenutbildningen på Birgittaskolan kommer att flytta till Teknikringen 2, Mjärdevi. Planen är att flytten är klar innan terminsstart för hösten 2022.

Du som studerar på vuxenutbildningen kommer få information om flytten via rektor.

Ja, följande undervisning kommer vara kvar på Birgittaskolan:

  • Karaktärsämnen i vård och omsorg
  • Laborationer kemi, fysik, biologi och naturvetenskap

Linköpings kommun har som krav att samordna och samnyttja lokaler, därför kommer visa delar av vuxenutbildningen vara kvar i lokalerna på Birgittaskolan.

De nya lokalerna kommer samla vuxenutbildningen och dess organisation. Vilket bidrar till en tydligare och starkare aktör som i sin tur skapar möjligheter till att vidareutveckla den kommunala vuxenutbildningen.

Flytten möjliggör även att Birgittaskolans gymnasium kan växa med fler utbildningsplatser.

I Mjärdevi har lokalsamordnare tillsammans med Lejonfastigheter hittat lämpliga lokaler som passar vuxenutbildningens behov. I arbetet med att hitta nya lokaler har storlek av lokal, geografisk placering och närhet till kollektivtrafik tagits hänsyn till.

Den 23 september fattade Bildningsnämnden ett beslut om att vuxenutbildningen på Birgittaskolan flyttar till nya lokaler på Teknikringen 2 i Mjärdevi.

2018 fattade Bildningsnämnden ett inriktningsbeslut om flytt av den kommunala vuxenutbildningen.

Senast uppdaterad den 17 september 2021