Hoppa till huvudinnehåll

Ny vuxenutbildningsenhet bildas

Under hösten 2022 kommer en ny vuxenutbildningsenhet, Linvux, att bildas. Denna nya enhet kommer att finnas på Teknikringen 2, i Mjärdevi. Vuxenutbildning kommer att bedrivas både på Teknikringen 2, men även till viss del på Birgittaskolan.

För dig som studerar på vuxenutbildningen

Vuxenutbildning som kommer att bedrivas på Teknikringen 2:

  • Utbildning i svenska för invandrare, SFI
  • Kurser på grundläggande nivå i kombination med SFI

Vuxenutbildning som kommer att bedrivas på Birgittaskolan:

  • Kurser på grundläggande nivå
  • Kurser på gymnasial nivå

I de nya lokalerna kommer det finnas tillgång till elevhälsoteam och studie- och yrkesvägledare på samma sätt som idag.

Utökning av kurser

I samband med att den nya vuxenutbildningsenheten bildas, kommer vuxenutbildningen utökas med fler kurser. Du som studerar på SFI kommer lättare kunna kombinera SFI med grundläggande kurser. Detta för att skapa en bättre övergång mellan SFI och grundläggande kurser.

En ny enhet inom vuxenutbildning skapas

Den nya vuxenutbildningsenheten kommer att bedriva vuxenutbildning i lokaler på Birgittaskolan och i lokaler på Teknikringen 2 i Mjärdevi. På Teknikringen 2 kommer även ledningen för den nya vuxenutbildningsenheten att vara organiserad. Den nya enheten kommer att bidra till en tydligare och starkare aktör inom vuxenutbildning som skapar möjligheter att vidareutveckla den kommunala vuxenutbildningen. Det nya namnet på den nya vuxenheten är Linvux.

Vanliga frågor och svar

  • Utbildning i svenska för invandrare, SFI
  • Kurser på grundläggande nivå i kombination med SFI
  • Kurser på grundläggade nivå
  • Kurser på gymnasial nivå

Den nya enheten heter Linvux.

Du som idag studerar på vuxenutbildningen kommer få information via rektor.

Senast uppdaterad den 8 september 2022