Hoppa till huvudinnehåll

Ordningsregler

Gymnasiet enhet 1 & 3 läsåret 22/23:

Skollagen 2010:800 5 kap 5 § - Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektorn beslutar om ordningsregler. (5 kap. 5 § Skollagen)

Respekt, trygghet, samarbete, glädje och kunskap skall känneteckna vår skola.

På Birgittaskolan ska alla elever och all personal känna sig trygga. På Birgittaskolan ska vi ha en studiemiljö som är bra för inlärning och som gör att eleverna klarar av att nå målen. Följande och gällande ordningsregler på Birgittaskolan gymnasium är framtagna tillsammans med företrädare för personal och elever. Dessa ordningsregler kompletteras vid behov av programspecifika ordningsregler som då ses som tillägg till nedanstående regler.

På Birgittaskolan:

 • Visar vi varandra hänsyn och bemöter varandra med respekt och vänlighet. Vi använder ett språk som är vårdat och som inte kränker någon
 • Respekterar vi allas rätt till trygghet och studiero
 • Är vi i tid till lektionerna, avtalade möten, och meddelar eventuell frånvaro. Vi har också med oss det material som behövs.
 • Fuskar vi inte. Om fusk ändå förkommer ska kursmomentet bedömas som ogiltigt.
 • Hjälps vi åt att hålla ordning och reda samt rent och snyggt
 • Följer vi Tobakslagen (1993:581). Det innebär att det är förbjudet att röka på skolans område.

Om reglerna inte följs:

 • Mentor samtalar med berörd elev
 • Mentor kontaktar vårdnadshavare till elev som inte är myndig.
 • Skolledningen samtalar med berörda för vidare åtgärder.

  Åtgärdstrappa (vid disciplinära åtgärder)

 

 • Samtal med undervisande lärare
 • Samtal med mentor
 • Samtal med vårdnadshavare
 • Samtal med rektor
 • Muntlig varning
 • Skriftlig varning
 • Avstängning

                              

Senast uppdaterad den 5 september 2022