Hoppa till huvudinnehåll

Personal IVAS

Tf enhetschef

Charlotta Stjärne       013-26 38 86

Tf rektor   

Marie Andersson        013-26 39 95

Ekonom           

Eddi Kopare Strand  013-26 30 52

HR-konsult     

Maja Walan               013-26 37 57

Intendent       

Henrik Bohman          013-20 62 33

Administratör

Agneta Börefelt 013-26 30 58

Maria Karlsson 013-26 33 46

Vaktmästare/IT

Rolf Holmström 013-20 77 31

Introduktionsprogram IMA

Tel: 013-20 69 47
Mobil: 072-7432456 

Anders Olofsson (svenska, so)

Cecilia Elnegård (bild)

Daniel Haneskog (teknik, trä och metallsljöd)

Gun Forsling (matematik, förstelärare)

Patrik Gustafsson (matematik, biologi, fysik, kemi, skola24)

Malin Bjärnlid (engelska, svenska)

Marcus Hegefors (engelska, religion)

Peter Nilsson (svenska, so)

 

Naturvetenskapliga och
samhällsvetenskapliga programmen (NASA)

NASA 22

Tel: 013-26 32 99
Mobil: 072-5828046

Jesper Andersson (biologi, naturkunskap, skola24)

Larua Facks (historia, religion)

Mikael Detlefsen (svenska, engleska, förstelärare)

 

NASA 21

Tel: 013-26 34 56
Mobil: 072-582 80 43

Ewa Berg (matematik, biologi, kemi)

Henrik Nyrén (idrott och hälsa, kommunikation)

Maria Cagusson (svenska, religion)

Sandra EK (svenska, engelska)

 

NASA 20

Tel: 013-26 39 47
Mobil: 072-58 28 045

Marie Jonsson (samhällskunskap, religion)

Karina Osikowicz (engelska, svenska som andraspråk, ryska)

Sylwia Ludwiczak (matematik, fysik, programmering)

 

NASA 19

Tel: 013-26 39 61
Mobil: 072-58 28 044

Karin Weston (svenska engelska)

Bodil Johansson (matematik)

Niklas Håkansson (svenska, religion, samhällskunskap)

 

Speciallärare

Bodil Johansson (NASA matematik) 013-26 32 99

Gun Forsling (IMA matematik) 013-20 69 47

Malin Bjärnlid (IMA svenska) 013-20 69 47

Maria Cagusson (NASA svenska) 013-26 34 56Elevhälsoteam IVAS

Arbetsterapeut

Vak 013-26 39 44, 072-5297447

Kurator

Tony Gran 013-20 78 16, 072-5847393

Närvarocoach

Monica Andersson 013-26 21 17, 073-6172797

Maria Brimalm 013-20 69 03

Tf Rektor

Marie Andersson 013-26 39 95

Skolpsykolog

Patrick Elert  013-20 73 81

Skolsköterska

Linda Eglund 070-2201798 

Specialpedagog/koordinator

Hanna Annell 013-20 71 21, 076-8207121

SYV

Lisa Palmgren 013-20 77 21

 

Senast uppdaterad den 22 juli 2022