Hoppa till huvudinnehåll

Naturvetenskapsprogrammet Inriktning Naturvetenskap

Är du en framtida läkare, forskare eller ingenjör?

Är dur intresserad av alla former av naturvetenskap och vill fördjupa dig i kemi, fysik, biologi och matematik. Då är det här rätt utbildning för dig!

En bra grund för framtida studier och yrkesval 

Birgittaskolans naturvetenskapliga program– inriktning naturvetenskap varvar teoretiska kurser med praktiska övningar inom naturvetenskap, matematik och teknik. Siktar du på att fortsätta studera på högskola eller universitet är det naturvetenskapsprogrammet som ger dig flest möjligheter.

Teori varvat med praktik

Birgittaskolan har en lång erfarenhet av undervisning i naturvetenskap, vilket ger dig de bästa förutsättningarna för en lyckad studietid. På vårt naturvetenskapliga program läser du främst kurser i biologi, fysik, kemi och matematik. Den teoretiska undervisningen varvas med praktiska övningar i form av laborationer, studiebesök, fältarbeten och undersökningar.

APS

I vår utbildning ingår även två veckors arbetsplatsstudier då du får möjlighet att närmare bekanta dig med ditt drömyrke. 

Plugga vidare

Som naturvetare kan du plugga vidare till exempelvis:

  • Läkare
  • Civilingenjör
  • Tandläkare
  • Veterinär
  • Sjuksköterska
  • Fysiker
  • Kemist
  • Psykolog
  • Sjukgymnast

Examensmål

Efter examen ska du ha kunskap för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik men även inom andra områden.

Utbildningen ska bidra till att ge dig ett naturvetenskapligt förhållningssätt och att utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer. Det innefattar även förmågan till analytiskt och kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser.

Då språket är ett viktigt redskap för kommunikation, reflektion och lärande, ska utbildningen utveckla din förmåga att argumentera och uttrycka dig i avancerade skriv- och talsituationer med anknytning till naturvetenskap och matematik.

Utbildningen ska också främja ansvarstagande och samarbetsförmåga. Den ska stimulera nyfikenhet och kreativitet och inspirera till att se möjligheter, lösa problem, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

 

 

Senast uppdaterad den 17 mars 2022