Hoppa till huvudinnehåll

APL

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL). Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor.
Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska minst hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd.
Inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion ska APL eller praktik förekomma.

Programråd

På Birgittaskolan har vi Programråd och Lärlingsråd.
Det innebär att vi har en samverkan med olika vårdutförare. I
programrådet deltar även fackliga organisationer.
Genom samverkan med arbetslivet kan vi säkerställa att skolan
tillförs det bransch- och yrkeskunnande som krävs för att hålla
utbildningen aktuell i alla avseenden.

En del av Programrådets innehåll:

 • Samarbete när det gäller det arbetsplatsförlagda lärandet.
 • Medverka vid utformningen av gymnasiearbeten
 • Samverka om utbildningens långsiktiga utveckling
 • Samråda om vilka kurser skolan kan erbjuda som
  programfördjupning
 • Handledarutbildningens innehåll.

 

 

Förhållningssätt och riktlinjer gällande APL

För att kunna genomföra en utbildning, och senare för att kunna arbeta inom vården finns det en del riktlinjer om du måste acceptera och förhålla dig till både som elev och undersköterska ska du:

 • Du ska följa arbetsplatsens regler och policy.
 • Du ska följa din handledares tider vilket innebär att man arbetar dagar, kvällar och helger.
 • Du ska kunna hjälpa vårdtagare oavsett kön.
 • Du ska följa regler kring hygien och smittspridning. Arbetsplatsen har arbetskläder som eleven får låna, (kortärmat och oftast långbyxor).
 • I vissa verksamheter cyklar man till vårdtagarna, ex i hemtjänsten när man ska hjälpa
  vårdtagare ute i närområdet, (APL-platsen har cykel att låna ut).
 • Du ska kunna servera och handskas med all slags mat.
 • Du ska kunna servera alkohol till mat om vårdtagaren önskar det.
 • Vissa verksamheter kräver utdrag ur polisregistret som ska lämnas in till arbetsplatsen innan påbörjad APL

 

Kontakt:
Administratör
Maria Karlsson

Tfn: 013-263346

[email protected]

Senast uppdaterad den 7 september 2022