Hoppa till huvudinnehåll

Studie- och yrkesvägledning

Har du frågor som runt de val du gör under din gymnasietid eller kring framtida studier och yrke?


Som elev i gymnasieskolan kommer du att göra flera val. Valmöjligheterna är många och kan vara svåra att överblicka. Studie- och yrkesvägledarens arbete handlar om att stötta dig i att planera din framtid och ge dig förutsättningar så att du kan göra ett så väl genomtänkt val som möjligt. Det är viktigt att du själv är aktiv i planeringen av din framtid.
Studie- och yrkesvägledaren har nära samarbete med mentorer och ingår i skolans Elevhälsoteam (EHT) tillsammans med specialpedagog, kurator, skolsköterska samt skolpsykolog. Du är välkommen att ta kontakt genom ett besök, mejl eller telefon. Självklart gäller detta även för dina föräldrar!

 

Lisa Palmgren

E-post [email protected]

Telefonnummer 013-20 77 21

 

Senast uppdaterad den 21 februari 2023