Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Musik- och dansklassernas kalendarium

Musikklassernas och Dansklassernas framträdanden läsåret 2020/21

Framträdanden med Musik- och/eller Dansklasserna

Under det rådande läget är det svårt för oss att planera några konserter/framträdanden, innan vi säkert vet vilka restriktioner för antalet åhörare som kommer att gälla.

Vi kommer att offentliggöra föreställningar med både musik- och dansklasserna (separat eller tillsammans) allt eftersom Coronasituationen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter det.

Senast uppdaterad den 28 mars 2021