Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa

Klicka på ett plustecken för information!

Nina Sannemo
Skolsköterska grundskolan
013 - 26 37 23
E-post

Catarina Persson
Skolsköterska gymnasiet
013 - 20 76 89
E-post

Pernilla Åström
013 - 20 63 63
E-post

Hillevi Andersson
Kurator grundskolan 4-9
013 - 20 72 31
E-post

Gunilla Storkull
Kurator grundskolan 7-9
013 - 26 29 35
E-post

Frida Kjellberg
Kurator gymnasiet
013 - 29 49 81
E-post

Erik Nilsson
Psykolog
013 - 29 48 45
E-post

Cecilia Granath Schmidt
Elevmentor
Tel: 070 200 81 59 
E-post

Lena Knutsson
Specialpedagog
Tel: 070 2746289
E-post 

Ann Lindell Persson
Speciallärare 
Tel: 070 2746289
E-post 

OBS Frånvaroanmälan ska ske varje dag som eleven är borta.

Från och med läsåret 2021/22 anmäls frånvaro genom Skola 24 både för grundskolan och gymnasiet. De olika tillvägagångssätten för anmälan av frånvaro är följande:

  • Via appen Unikum familj
    Här kan du som är vårdnadshavare anmäla ditt barns frånvaro för en hel eller del av dag.

  • Via telefon på telefonnummer 013-26 26 26.
    Frånvaroanmälan via telefon kan för närvarande bara göras för en hel dag i taget. Om man ringer efter klockan 12:00 kommer frånvaro att registreras för följande dag. Personnummer måste innehålla enbart siffror.

  • Logga in i Skola24 och registrera frånvaron där.
    Inloggning sker med e-legitimation.

  • Via Skola24-appen

Om du blir sjuk under skoldagen ska du meddela din mentor eller undervisande lärare. Meddela alltid din mentor när du är tillbaka i skolan.Vid planerade läkarbesök ska vårdnadshavare meddela mentor.

Om man klickar på länken till "Elevhälsa, gemensam information" nedan lämnar man Folkungaskolans sida.

Senast uppdaterad den 16 augusti 2021