Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Grundskolan

Folkungaskolan är en av de två skolorna i kommunen som bedriver en verksamhet med både grundskola och gymnasieskola. På grundskolan har vi elever som går i profilinriktning musikklass (årskurs 4-9), profilinriktning dans (åk 7-9), inriktning science (åk 7-9), konst och design-inriktning (åk 7-9), musikproducent-inriktning (åk 7-9) samt hem och konsumentinriktning (åk 7-9).

Folkungaskolan

Folkungaskolan

Gymnasiet har samhällsvetenskapligt program, ekonomiskt program och estetiskt program med musikinriktning. Dessutom erbjuder vi språkintroduktion för nyanlända. Denna blandning av elever gör Folkungaskolan till något unikt inte bara i Linköping utan också i landet.

Folkungaskolans grundskolas vision

En skola i ständig utveckling där lärandet är synligt och allas ansvar. En skola där alla elever vill gå och där alla får bästa hållbara möjliga förutsättningar och verktyg för livslångt lärande, utveckling och ett hälsosamt liv.

”Elevers utveckling mot målen” (kapitel 3) 

Mål 1 – Maximalt lärande för alla elever. Detta förväntas ske genom att öka elevernas medvetenhet om, delaktighet, lust och engagemang i det egna lärande. 

”Trygghet och studiero” (kapitel 5)

Mål 2 – Alla elever ska få studiero och känna sig trygga i skolan. 

 

Här hittar du en informationfilm om musikklasserna 4-6 på folkungaskolan:

Här hittar du en informationfilm om hur musiktestet och antagningsförfarandet till musikklasserna åk4 på folkungaskolan fungerar:

 

På Folkungaskolan kan man välja bland tre profiler – dans, musik samt Konst och design. Om man söker någon av dessa kallas man till test. 

Man kan också välja bland tre inriktningar - Hem- och konsumentkunskap, Science (Hållbar utveckling) samt Musikproduktion. 

Om man vill gå någon av inriktningarna eller profilerna på skolan söker man enligt nedanstående: 

1) Är man intresserad av att gå på Folkungaskolan och någon av våra inriktningar eller profiler så väljer man Folkunga i Skolvalsportalen. Därefter behandlas alla elevers skolval av utbildningsförvaltningen enligt principen om relativ närhet. Till sist görs skolplaceringen. 

2) Efter att skolplaceringen är klar behöver vi få reda på vilka inriktningar eleverna är intresserade av. Vi kommer vilja att ni gör detta digitalt. Vi kommer skicka ut en skriven instruktion via brev till er vårdnadshavare hur ni kommer behöva gå tillväga för att välja inriktning för era barn. Av erfarenhet vet vi att många elever kan tänka sig flera inriktningar eller profiler. Därför finns också möjligheten att ange flera alternativ enligt elevens prioritering.

Du hittar mer om våra profiler och inriktningar i menyn till höger.

Önskemål om skola

All information om hur Önskemål om skola går till finns på sidan "Önskemål om skola".

Är något oklart? Det säkraste sättet att snabbt få svar på dina frågor om valet av skola är att mejla till Skolval.

Folkungaskolan

Till e-postformulär för Folkungaskolan

E-post: folkungaskolan@linkoping.se

Telefon: 013-20 77 00

Besöksadress: Folkungagatan 20 (se karta)

Postadress: Folkungaskolan
582 35 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/folkunga http://www.linkoping.se/folkunga

Rektor: Anders Wänström
Telefon: 013-20 68 65

Rektor: Maria Nicoleta Todea
Telefon: 013-20 76 85

Rektor biträdande: Christian Lindholm
Telefon: 013-26 25 02

Senast uppdaterad den 3 december 2020