Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Grundskolan

Folkungaskolan är en av två skolor i Linköpings kommun, som består av både grundskola och gymnasium. På grundskolan har vi sammanlagt ungefär 780 elever.

Profiler och inriktningar

Alla grundskolans elever läser någon av dessa profiler eller inriktningar:

  • Musikprofil (årskurs 4-9)
  • Dansprofil (åk 7-9)
  • Konst- och designprofil (åk 7-9)
  • Inriktning Science - hållbar utveckling (åk 7-9)
  • Musikproduktionsinriktning (åk 7-9)
  • Hem- och konsumentkunskapsinriktning (åk 7-9).

Öppet hus högstadiet

I år visade vi upp vår skola i en film, istället för i ett fysiskt öppet hus, på grund av den rådande pandemin. Välkommen att kontakta oss om du har frågor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Här hittar du en informationfilm om musikklasserna 4-6 på Folkungaskolan:

Här hittar du en informationfilm om hur musiktestet och antagningsförfarandet till musikklasserna åk4 på folkungaskolan fungerar:

På Folkungaskolan kan man välja bland tre profiler – dans, musik samt Konst och design. Om man söker någon av dessa kallas man till test. 

Man kan också välja bland tre inriktningar - Hem- och konsumentkunskap, Science (Hållbar utveckling) samt Musikproduktion. 

Om man vill gå någon av inriktningarna eller profilerna på skolan söker man enligt nedanstående: 

1) Är man intresserad av att gå på Folkungaskolan och någon av våra profiler så väljer man den profilen i Skolvalsportalen. 

2) Är man intresserad av att gå på Folkungaskolan och någon av våra inriktningar så väljer man Folkunga i Skolvalsportalen. 

Efter att skolplaceringen är klar behöver vi få reda på vilka inriktningar eleverna är intresserade av. Vi kommer vilja att ni gör detta digitalt. Vi skickar ut en instruktion till er vårdnadshavare hur ni kommer går tillväga för att välja inriktning för era barn. Av erfarenhet vet vi att många elever kan tänka sig flera inriktningar eller profiler. Därför finns också möjligheten att ange flera alternativ enligt elevens prioritering.

Du hittar mer om våra profiler och inriktningar i menyn.

Folkungaskolans grundskolas vision

En skola i ständig utveckling där lärandet är synligt och allas ansvar. En skola där alla elever vill gå och där alla får bästa hållbara möjliga förutsättningar och verktyg för livslångt lärande, utveckling och ett hälsosamt liv.

”Elevers utveckling mot målen” (kapitel 3) 

Mål 1 – Maximalt lärande för alla elever. Detta förväntas ske genom att öka elevernas medvetenhet om, delaktighet, lust och engagemang i det egna lärande. 

”Trygghet och studiero” (kapitel 5)

Mål 2 – Alla elever ska få studiero och känna sig trygga i skolan. 

Skolan har även gymnasiet med:

  • samhällsvetenskapligt program
  • ekonomiskt program
  • estetiskt program med musikinriktning.

Dessutom erbjuder vi språkintroduktion för nyanlända. Denna blandning av elever gör Folkungaskolan till något unikt inte bara i Linköping utan också i landet.

Önskemål om skola

All information om hur Önskemål om skola går till finns på sidan "Önskemål om skola".

Är något oklart? Det säkraste sättet att snabbt få svar på dina frågor om valet av skola är att mejla till Skolval.

Folkungaskolan grundskolan

Till e-postformulär för Folkungaskolan grundskolan

E-post: folkungaskolan@linkoping.se

Telefon: 013-20 77 00

Besöksadress: Folkungagatan 20 (se karta)

Besöksadress : Folkungagatan 20

Postadress: Folkungaskolan
582 35

Webbadress: https://www.linkoping.se/folkunga https://www.linkoping.se/folkunga

Rektor: Anders Wänström
Telefon: 013-20 68 65

Rektor: Anna Dahlström
Telefon:013-205112

Rektor biträdande: Christian Lindholm
Telefon: 013-26 25 02

Senast uppdaterad den 26 augusti 2021