Grundskolan

På grundskolan i årskurserna 4-9 har vi elever som går i musikklassprofil. I årskurserna 7-9 har vi elever i dansklassprofil, konst- och designinriktning, musikproducentinriktning, scienceinriktning samt hem- och konsumentinriktning.

Folkungaskolan

Folkungaskolan

Folkungaskolans grundskolas vision:

En skola i ständig utveckling där lärandet är synligt och allas ansvar. En skola där alla elever vill gå och där alla får bästa möjliga förutsättningar och verktyg för livslångt lärande, utveckling och fortsatta studier. 

”Elevers utveckling mot målen” (3 kap.) 

Mål 1 – Maximalt lärande för alla elever. Detta förväntas ske genom att öka elevernas medvetenhet om, delaktighet, lust och engagemang i det egna lärande. 

”Trygghet och studiero” (5 kap.)

Mål2 – Alla elever ska få studiero och känna sig trygga i skolan. 

 

Nu kan man anmäla intresse för att gå i musikklass i år 4 på Folkungaskolan. Anmälan sker under höstterminen i år 3 senast 15 december.

För anmälan klicka på länken nedan.

Elever från andra kommuner har möjlighet att söka plats på en skola i Linköping. Är man folkbokförd i Linköping har man alltid företräde. Detta gäller även val till Linköpings Musikklasser. Vänd er till Titti Bonnevier på Folkungaskolans kansli vid eventuella frågor.

Intresseanmälan till musikklass år 4.

På Folkungaskolan kan man välja två profiler – dans och musik. Om man söker någon av dessa kallas man till test. 

Om man vill gå någon av inriktningarna på skolan söker man enligt nedanstående: 

1) Är man intresserad av att gå på Folkungaskolan och någon av våra inriktningar så väljer man Folkunga i Skolvalsportalen. Därefter behandlas alla elevers skolval av utbildningsförvaltningen enligt principen om relativ närhet. Till sist görs skolplaceringen. 

2) Efter att skolplaceringen är klar behöver vi få reda på vilka inriktningar eleverna är intresserade av. Vi kommer vilja att ni gör detta digitalt. Vi kommer skicka ut en skriven instruktion via brev till er vårdnadshavare hur ni kommer behöva gå tillväga för att välja inriktning för era barn. Av erfarenhet vet vi att många elever kan tänka sig flera inriktningar och därför finns också möjligheten att ange flera alternativ enligt elevens prioritering.

Du hittar mer om våra profiler och inriktningar i menyn till höger.

Önskemål om skola

Information om hur Önskemål om skola går till finns på sidan Önskemål om skola.

Är något oklart? Det säkraste sättet att snabbt få svar på dina frågor om valet av skola är att mejla till Skolval.

 

Folkungaskolan

Skicka e-post till Folkungaskolan

E-post: folkungaskolan@linkoping.se

Telefon: 013-20 77 00

Besöksadress: Folkungagatan 20 (se karta)

Postadress: Folkungaskolan
582 35 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/folkunga http://www.linkoping.se/folkunga

Rektor: Anders Wänström
Telefon: 013-20 68 65

Rektor: Maria Nicoleta Todea
Telefon: 013-20 76 85

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 oktober 2019